Du er her:

Nord-Fron formannskap

Formannskapet
er det øvste organet etter kommmunestyret, og det organ som i det daglege har det politiske hovedansvaret for samordna styring og leiing.
Formannskapet legg fram forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak.
Alle økonomiske saker som skal avgjerast av kommunestyret skal kome som innstilling frå formannskapet. Formannskapet skal ikkje innstille i saker som blir behandla av kontrollutvalet. Ordførar er leiar og varaordførar er nestleiar i formannskapet.

Nord-Fron formannskap har 7 medlemer med varamedlemer.

Medlemene og varamedlemene blir valde av og blant medlemene i kommunestyret.

Nord-Fron formannskap
Nord-Fron formannskap
Medlemer Epost Varamedlemer
Arbeiderpartiet
Rune Støstad rs@nord-fron.kommune.no Jan Tore Kamp
Anne Sletten anne.sletten@politiker.nord-fron.no Ove Andre Øybrekken
Heidi Maurstad heidi.maurstad@politiker.nord-fron.no Anne Marie Olstad
Terje Sørlie terje.sorlie@politiker.nord-fron.no Magnar Bratlien
Anne K. Tina Lyslo
Bjørn Uleikleiv
Senterpartiet/Høyre
Olav Røssum olav.rossum@politiker.nord-fron.no Hans Petter Solberg
Øyann E. Brandstad oyann.e.brandstad@politiker.nord-fron.no Linda Myromslien
Eivind Hage eivind.hage@politiker.nord-fron.no Ragnar Jacobsen
Finn Hellebergshaugen
Ingunn Bakken
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike