Du er her:
Kommunereform
Publisert 03.12.2015

Folkevalde, tillitsvalde og administrasjonen deltok på møtet.
Eit viktig tema var informasjon til innbyggere og ansatte. Referatet finn du her: (PDF, 285 kB)


 

Publisert 23.11.2015

Kommunestyra i dei 3 midt-dalskommunane hadde felles møte på Rudi den 19.11.15.
Arild Sørum Stana, KS Konsulent AS, var i sitt innlegg innom mange aktuelle tema som

samfunnsmessige endringer med betydning for kommunestrukturen, prosessen, økonomien i reforma,
kriterier for god kommunestruktur og at kommunestruktur handler om to ting: rasjonelle valg og følelser.

les meir her (PDF, 2 MB)

 

Publisert 12.11.2015

Kommunestyret vedtok prosjektplan for kommunereformarbeidet i møte den 19.10.15. Planen inneheld m.a. organisering og framdriftsplan for arbeidet.

KS sak nr 103/15 den 19.10.15 (PDF, 158 kB)

Prosjektplan (PDF, 333 kB)

Publisert 12.11.2015

Ordføraren i Sør-Fron har invitert til møte for å utgreie kommunealternativ mellom dei tre kommunane i midt dalen. Formannskapet behandla saka i møte den 22.06.15, sak 096/15.

Svaret frå formannskapet finn du her: (PDF, 163 kB)

Publisert 12.11.2015

Nord-Fron Arbeiderparti ynskjer at ordføraren sender ny invitasjon til Ringebu kommune med oppmoding om å bli med i ein prosess for ein Midtdalskommune.

KS sak 53/15 den 26.05.15: (PDF, 151 kB)

Publisert 12.11.2015

Kommunestyret endra tidlegare vedtak i forhold til kva for alternativ til som skulle vera med i den vidare prosessen  m.t.p framtidig kommuneinndeling.
Det er nå 3 aktuelle alternativ, i slik prioritert rekkefølgje:

1. Midt-Gudbrandsdal kommune: Ringebu, Sør-Fron og Nord-fron
2. Fron kommune: Sør-Fron og Nord-Fron
3. Nord-Fron fortsett som eige kommune

KS sak nr 035/15 den 27.04.2015 (PDF, 192 kB)

Publisert 12.11.2015

Kommunestyret vart informert om status på arbeidet pr 23.01.15 i møte den 02.02.15.

KS sak 009/15 den 02.02.15: (PDF, 145 kB) 

Publisert 12.11.2015

Fylkesmannen har stilt ein del spørsmål om vidare prosess som kommunestyret har gitt svar på:

KS-sak nr 105/14 den 24.11.2014:  (PDF, 178 kB) 

Formannskapet presiserte svara i sak 154/14 den 09.12.14 (PDF, 184 kB)

Publisert 12.11.2015

Kommunestyret i Nord-Fron vedtok i møte den 15.09.14 fire alternativ til kommuneinndeling som skulle vera med i den vidare prosessen.

Kommunestyresak 083/14 den 15.09.14: (PDF, 214 kB)

Publisert 12.11.2015

Formannskapet gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for lokale / regionale prosesser.

FS-sak nr 099/14 den 04.09.2014 : (PDF, 154 kB)

Publisert 12.11.2015

Fylkesmannen i Oppland og KS Oppland inviterte til ein "Tenketank" med mål om at Oppland kan vera i forkant og koma med innspel til innhald og føringar i reforma. Kommunestyret i Nord-Fron behandla denne saka i møte 19.02.2014.

Kommunestyresak nr 009/14 den 19.02.14: (PDF, 208 kB)

Publisert 12.11.2015

Fylkesmannen i Oppland ber i brev datert 24.09.14 alle kommunane om å utarbeide plan for arbeidet med kommunereforma inna 10.12.14.

 Brev frå Fylkesmannen i Oppland (PDF, 192 kB):

Publisert 12.11.2015

Regjeringa presenterte kommunereforma den 14.mai 2014 i kommuneproposisjonen 2015. Her vart viktige utviklingstrekk, mål for reforma, plan for gjennomføringa og verkemidlar beskrive.

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering