Du er her:

Kontrollutvalet

Kontrollutvalet har som oppgåve å utføre kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltninga på vegner av kommunestyret, og er eit lovfesta, obligatorisk utval. 

 

Kontrollutvalet har som oppgåve å utføre kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltninga på vegner av kommunestyret, og er eit lovfesta, obligatorisk utval.

Kontrollutvalet kan ta opp eitkvart forhold ved den kommunale verksemda, så lenge det kan definerast som kontroll eller tilsyn. I tillegg kjem enkelte konkrete lovfesta oppgåver. Kontrollutvalet skal blant anna sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning, og gjennomføre og følgje opp fovaltningsrevisjonar og selskapskontrollar.

Protokollar 2019 Kontrollutvalet
Protokollar 2019 Kontrollutvalet
Dato Vedlegg
Protokoll 20.02.19 (.PDF, 216 kB)
Kontrollutvalet
Kontrollutvalet
Medlem E-post Varamedlem
Morten Randen, AP, nestleiar morten.randen@politiker.nord-fron.no Trond Bråten, AP
Asbjørg M Berget, AP asbjorg.m.berget@politiker.nord-fron.no Oddvar Eriksen, AP
Torunn Watterud,AP
Mathias Kjæstad SP, leiar mathias.kjaestad@politiker.nord-fron.no Jon Helge Silli, SP
Sofie Kvaale Solli, H sofie.kvaale.solli@politiker.nord-fron.no Inga M. Nitter Walaker, H
Harald Paulsen, FrP harald.paulsen@politiker.nord-fron.no Tormod Dalsheim, FrP

 

Sekretariat:

Sekretariatet for kontrollutvalet ( operativ del):

Søstrene Åsjord AS
autorisert regnskapsførerselskap

Edel Åsjord - epost: edel@asjord.no
Mobil: 95845567

www.asjord.no

 

Revisor:

Innlandet Revisjon IKS, tlf 612 89 090, e-post: postmottak@irev.no

Kontaktinfo:

Dersom du har tips om noko som du vil kontrollutvalet skal sjå nærare på, send ein e-post til leiar eller nestleiar, eller kontakt sekretariatet.

 

Lovheimlar/ reglement:

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.9.1992 (Kommuneloven), § 77

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15.6.2004.

Politisk delegeringsreglement, samt reglement for kommunestyret, formannskapet og utvala ( m.a. Kontrollutvalet) (PDF, 657 kB)


Kontrollutvalet har vedteke at møta skal vera opne, med heimel i kommunelova § 77, nr 88.
I Nord-Fron kommune består kontrollutvalet av 7 medlemer med varamedlemmer.

Informasjonsstrategi

Her finn du Kontrollutvalet sin informasjonsstrategi.

Møtedatoar, saklister og protokollar

 

Kontrollutvalget sakliste og protokollar 2018
Kontrollutvalget sakliste og protokollar 2018
Dato og tid Møteinnkalling og sakliste Protokoll
06.02.18 kl.09.00 Møteinnkalling og sakliste (.PDF, 114 kB) Protokoll (.PDF, 101 kB)
14.03.18 kl.09.00 Møteinnkalling og sakliste (.PDF, 112 kB) Protokoll (.PDF, 13 kB)
18.04.18 kl.08.30 Møteinnkalling og sakliste (.PDF, 13 kB) Protokoll (.PDF, 13 kB)
29.05.18 kl.08.30 Møteinnkalling og sakliste (.PDF, 111 kB) Protokoll (.PDF, 188 kB)
20.06.18 kl.08.30 Møteinnkalling og sakliste (.PDF, 114 kB) Protokoll (.PDF, 209 kB)
26.09.18 kl.08.30 Møteinnkalling og sakliste (.PDF, 116 kB) Protokoll (.PDF, 216 kB)
31.10.18 - AVLYST Møteinnkalling og sakliste (.PDF, 114 kB)
05.12.18 kl.08.30 Møteinnkalling og sakliste (.PDF, 117 kB) Protokoll (.PDF, 316 kB)
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike