Du er her:

kontrollutvalet

Kontrollutvalet har som oppgåve å utføre kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltninga på vegner av kommunestyret, og er eit lovfesta, obligatorisk utval. 

Publisert av Anne Grete Bakkene. Ansvarleg Edel Åsjord. Sist endra 30.05.2017 08:33

 

Kontrollutvalet har som oppgåve å utføre kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltninga på vegner av kommunestyret, og er eit lovfesta, obligatorisk utval.

Kontrollutvalet kan ta opp eitkvart forhold ved den kommunale verksemda, så lenge det kan definerast som kontroll eller tilsyn. I tillegg kjem enkelte konkrete lovfesta oppgåver. Kontrollutvalet skal blant anna sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning, og gjennomføre og følgje opp fovaltningsrevisjonar og selskapskontrollar.

 

Kontrollutvalet
Kontrollutvalet
MedlemE-postVaramedlem
Morten Randen, AP, nestleiarmorten.randen@politiker.nord-fron.noTrond Bråten, AP
Asbjørg M Berget, APasbjorg.m.berget@politiker.nord-fron.noOddvar Eriksen, AP
Torunn Watterud,AP
Mathias Kjæstad SP, leiarmathias.kjaestad@politiker.nord-fron.noJon Helge Silli, SP
Sofie Kvaale Solli, Hsofie.kvaale.solli@politiker.nord-fron.noInga M. Nitter Walaker, H
Harald Paulsen, FrPharald.paulsen@politiker.nord-fron.noTormod Dalsheim, FrP

 

Sekretariat:

Sekretariatet for kontrollutvalet ( operativ del):

Søstrene Åsjord AS
autorisert regnskapsførerselskap

Edel Åsjord - epost: edel@asjord.no
Mobil: 95845567

www.asjord.no

 

Revisor:

Innlandet Revisjon IKS, tlf 612 89 090, e-post: postmottak@irev.no

Kontaktinfo:

Dersom du har tips om noko som du vil kontrollutvalet skal sjå nærare på, send ein e-post til leiar eller nestleiar, eller kontakt sekretariatet.

 

Lovheimlar/ reglement:

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.9.1992 (Kommuneloven), § 77

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15.6.2004.

Politisk delegeringsreglement, samt reglement for kommunestyret, formannskapet og utvala ( m.a. Kontrollutvalet) (PDF, 657 kB)


Kontrollutvalet har vedteke at møta skal vera opne, med heimel i kommunelova § 77, nr 88.
I Nord-Fron kommune består kontrollutvalet av 7 medlemer med varamedlemmer.

Informasjonsstrategi

Her finn du Kontrollutvalet sin informasjonsstrategi.

Møtedatoar, saklister og protokollar

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering