Du er her:

Planutval

Planutvalet
har som arbeidsområde plan-og byggesaker etter Plan-og bygningslova. Utvalet er også kommuneplanutval. Utvalet kan dessutan få andre saker til behandling som kommunestyret finn å legge fram for utvalet.
Utvalet kan elles ta opp og uttale seg om alle andre saker som utvalet finn grunn til, og som ikkje kommunestyret har avgrensa.


Utvalet har 9 medlemer med varamedlemer.

Planutval
Planutval
Medlemer epost-adr Varamedlemer
Magnar Bratlien - leiar magnar.bratlien@politiker.nord-fron.no Ola Aspeslåen
Anne K. Tina Lyslo anne.k.lyslo@politiker.nord-fron.no Anne Sletten
Sjur Sande sjur.sande@politiker.nord-fron.no Terje Sørlie
Jan Tore Kamp jan.t.kamp@politiker.nord-fron.no Marie Underdalshaugen
Karianne Birkelund Karianne.birkelund@politiker.nord-fron.no Geir Grosberg
Ann Jeanette Tarud
Vigdis Tamburstuen
Olav Røssum olav.rossum@politiker.nord-fron.no Johan Rusthage
Ingunn Bakken ingunn.bakken@politiker.nord-fron.no Øyann E. Brandstad
Linda Myromslien linda.elin.myromslien@politiker.nord-fron.no Eivind Hage
Jan Roger B. Øien - nestleiar jan.roger.oien@politiker.nord-fron.no Per H. Vassdokken
Finn Hellebergshaugen
Hans Petter Solberg
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike