Du er her:

Utval for helse- oppvekst- og kultursaker

Utval for helse- oppvekst- og kultursaker
har som arbeidsområde dei oppgåvene som kommunen har ansvaret for innafor helse-, pleie- og omsorgstenester, sosiale tenester inkl. barnevern og edruskapsvern. Utvalet har vidare ansvaret for oppvekstområdet ; skole, opplæring og barnehagesaker, samt dei oppgåvene som kommunen har ansvaret for innafor kulturområdet, inkl. ansvar for ungdoms- og fritidstiltak. Utvalet er og tillagt koordineringsoppgåve for kommunen sitt flyktningearbeid. 

Utvalet har 7 medlemer med varamedlemer.

Utval for helse- oppvekst- og kultursaker
Utval for helse- oppvekst- og kultursaker
Medlemer Varamedlemer
Anne Marie Olstad - leiar anne.marie.olstad@politiker.nord-fron.no Karianne Birkelund
Bjørn Ulekleiv bjorn.ulekleiv@politiker.nord-fron.no Caroline M. Agdestein
Astrid T. Flåtåmo astrid.t.flatamo@politiker.nord-fron.no Sjur Sande
Ove Andre Øybrekken - nestleiar ove.a.oybrekken@politiker.nord-fron.no Liv Tone L. Holen
Stein Brendemoen
Hans Petter Solberg hans.p.solberg@politiker.nord-fron.no Sverre Spjotum
Julie Gårderløkken julie.garderlokken@politiker.nord-fron.no Anne Kristin Nærby
Olav Røssum olav.rossum@politiker.nord-fron.no Linda Myromslien
Ingunn Bakken
Steinar Veslum
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike