Du er her:

Utval for landbruks-, utmarks- og miljøsaker

Utval for landbruks-, utmarks- og miljøsaker
har som arbeidsområde dei oppgåvene som kommunen har ansvaret for innafor landbruks- og utmarksforvaltning og miljøvern, medrekna vilt- og fiskeforvaltning og saker om motorferdsel i utmark.
Utvalet har avgjerdsrett i saker etter Konsesjonslova som ikkje er delegert til administrasjonssjefen, jfr. kommunen sitt delegasjonsreglement. Formannskapet er ankeorgan for slike saker.

Utvalet har funksjon som styre for kommuneskogane jfr. Skogbrukslova § 35, 2.avsnitt.

Utvalet har 7 medlemer med varamedlemer.

Utval for landbruks-, utmarks- og miljøsaker
Utval for landbruks-, utmarks- og miljøsaker
Medlemer Varamedlemer
Marie Underdalshaugen - nestleiar marie.underdalshaugen@politiker.nord-fron.no Ann Jeanette Tarud
Ola Aspeslåen ola.aspeslaen@politiker.nord-fron.no Ove Andre Øybrekken
Ann Solfie Møller ann.sofie.moller@politiker.nord-fron.no Vigdis Tamburstuen
Geir Grosberg - leiar geir.grosberg@politiker.nord-fron.no Terje Sørlie
Anne K. Tina Lyslo
Tom Henning Nyheim
Finn Hellebergshaugen finn.hellebergshaugen@politiker.nord-fron.no Johan Rusthage
Borgny Sletten borgny.sletten@politiker.nord-fron.no Olav Røssum
Steinar Veslum Steinar.Veslum@politiker.nord-fron.no Ingunn Bakken
Hans Petter Solberg
Eivind Hage
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike