Du er her:

Frå 1. juli til 9. august kan du tidlegstemme på servicetorget. Ta kontakt for å gjere avtale om
tidspunkt. Hugs legitimasjon med bilde.


Opningstid Servicetorget: måndag – fredag  kl 0900 – 1400.

 

Manntalet er lagt ut til offentleg ettersyn på Servicetorget i tida 01.07.19 – 09.09.19.
Dersom namnet ditt ikkje står i manntalet, må du melde frå til valstyret og krevje feilen retta.
Kravet må være skriftleg og begrunna og sendast:
Valstyret i Nord-Fron, Nedregt. 50, 2640 Vinstra.
For meir informasjon sjå valglova kap. 2. Stemmerett og manntal.

Sametingets manntal ligg ute i same tidsrommet.
For meir informasjon sjå https://sametinget.no
 

 

Etter at fristen for innlevering av listeforslag gikk ut i dag kl. 12.00, har vi sendt info til partia om videre behandling av disse.

 

 

Her finn du forslag til valglister- disse blir lagt inn fortløpende etterhvert som de kommer inn.

Fastsetting av div. knytt til førehandsstemming og delegering frå valstyret.

Les heile saka med vedtak -

 


Til politiske partier og andre som stiller liste ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Listeforslaget må ha kommet frem til kommunen/fylkeskommunen kl. 12.00
(dagtid) den 1. april 2019.


Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.

For ytterligere opplysninger, se www.valg.no eller ta kontakt med kommunen/fylkeskommunen.

I statsråd 16.mars 2018 vart valdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalet fastsatt til måndag 9.september 2019.
Kommunestyret i Nord-Fron vedtok i sak 079/18 at det skal haldast val også søndag den 8.september 2019.

 

 

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike