Du er her:


Frå måndag 12. august – fredag 6. september kan du førehandstemme på
Servicetorget i Nord-Fron kommune. Måndag – fredag kl. 09.00 – 14.00.

Førehandstemming på Sundheim Bo- og Treningssenter måndag 2. september
frå kl. 10.00 – 14.00.

Hugs å ta med valkort og legitimasjon med bilde.

 


Dei som grunna sjukdom eller uførheit ikkje kan førehandstemme eller stemme på
valdagen  kan søkje om å få stemme heime. Send søknad til Valstyret i Nord-Fron, Nedregate 50, 2640 Vinstra, eller ring servicetorget, innan tysdag 3. september.
Dei som får godkjend søknaden blir kontakta med beskjed om dato og klokkeslett for når dei vil få stemme.

Manntalet er lagt ut til offentleg ettersyn på Servicetorget i tida 01.07.19 – 09.09.19.
Dersom namnet ditt ikkje står i manntalet, må du melde frå til valstyret og krevje feilen retta.
Kravet må være skriftleg og begrunna og sendast:
Valstyret i Nord-Fron, Nedregt. 50, 2640 Vinstra.
For meir informasjon sjå valglova kap. 2. Stemmerett og manntal.

Sametingets manntal ligg ute i same tidsrommet.
For meir informasjon sjå https://sametinget.no
 

 

Etter at fristen for innlevering av listeforslag gikk ut i dag kl. 12.00, har vi sendt info til partia om videre behandling av disse.

 

 

Her finn du forslag til valglister- disse blir lagt inn fortløpende etterhvert som de kommer inn.

Fastsetting av div. knytt til førehandsstemming og delegering frå valstyret.

Les heile saka med vedtak -

 


Til politiske partier og andre som stiller liste ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Listeforslaget må ha kommet frem til kommunen/fylkeskommunen kl. 12.00
(dagtid) den 1. april 2019.


Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.

For ytterligere opplysninger, se www.valg.no eller ta kontakt med kommunen/fylkeskommunen.

I statsråd 16.mars 2018 vart valdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalet fastsatt til måndag 9.september 2019.
Kommunestyret i Nord-Fron vedtok i sak 079/18 at det skal haldast val også søndag den 8.september 2019.

 

 

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike