Du er her:

Skjemahjelp

Elektroniske skjema

Du treng ikkje logge inn for å nytte elektroniske søknadsskjema. Det vil likevel vere ein fordel å logge inn. Om du loggar inn vil du kunne mellomlagre eit skjema eller få tilgang til oversikt over tidlegare innsende skjema. Neste gong du brukar elektronisk skjema vil nokre brukaropplysningar du har registrert kome opp automatisk.

Elektroniske skjema er utforma slik at du blir rettleia gjennom  søknadsprosessen. Klikk spørjeteikn for å få meir informasjon om enkeltpunkt.

Når du sender skjemaet inn til kommunen er dette kryptert, det vil seie at det er ein sikker måte å sende elektronisk informasjon. Personopplysningar blir behandla konfidensielt. 

Papirskjema

Papirskjema finst i pdf-format. For å nytte skjema i pdf-format treng du  Acrobat Reader, som du kan laste ned gratis frå adobe.no.

Papirskjema kan fyllast ut på skjerm før du skriv det ut eller du kan skrive ut eit eksemplar og fylle det ut manuelt. Ta eventuelle nødvendige kopiar, signer og send til mottakar.

Om ikkje anna er opplyst skal søknad sendast til

  • Nord-Fron kommune
    Nedregate 50
    2640 VINSTRA

 

Hjelp til utfylling av skjema?

Servicetorget kan hjelpe deg om du opplever problem med å fylle ut skjema,
ring tlf. nr 61 21 61 00.

Fann du det du leita etter?

Barnehage og skule Helse og sosial Landbruk
Bustad og eigedom Kultur og fritid Løyver
Søknadsskjema

Mest nytta skjema

Logg inn


Generell informasjon

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike