Du er her:

Grunnskulane i Nord-Fron

Nord-Fron kommune har i alt 5 grunnskolar. Det er 3 barneskolar, 1 oppvekstsenter ( kombinert barnehage og skole)  og 1 ungdomsskole.

Publisert av Anne Grete Bakkene. Ansvarleg Irene Nystad. Sist endra 25.08.2016

Grunnskulane i Nord-Fron

Barhaug skole - barneskole - fulldelt
Kvam skole - barneskole - fulldelt
Sødorp skole  - barnehage og barneskole - fulldelt
Vinstra ungdomsskole - ungdomsskole
Skåbu oppvekst - barnehage og kombinert barne-og ungdomsskole.
 

Linkar til skolane sine heimesidar finn du også på høgre kant.

Skulestad/skulekrins

Ta kontakt med servicetorget, tlf. nr. 61 21 61 00 om du lurer på kva skulekrins barnet ditt soknar til.

Informasjon om skulestart

Skulane sender kvar vår brev til føresette om innskriving av nye førsteklassingar, førskuledagar og skulestart i 1. klasse.

Leksehjelp

Alle elever i grunnskolen har rett til leksehjelp og kommunen har en tilsvarende plikt. Det totale antallet timer som skal fordeles på 1.-10. trinn, er åtte timer per uke.

Skoleeigar står fritt til å organisere leksehjelpa slik dei meiner det er mest hensiktsmessig anten tilbodet vert organisert i regi av skolefritidsordninga eller på skolen. I Nord-Fron kommune er ansvaret for organisering av leksehjelp delegert til rektor på den enkelte skole.

Leksehjelp i grunnskolen: På Kvam, Sødorp og Barhaug skole er det tilbod om leksehjelp for 3. – 7. klasse (2 t/v for 3. - 7). På Skåbu skole er det tilbod om leksehjelp for 3. – 10. trinn, med 1 t/v per trinn.

 

SFO

Kommunen tilbyr skulefritidsordning for barn frå 1. - 4. klasse.

Pedagogisk-Psykologisk Rådgjevingsteneste for Midt-Gudbrandsdal (MGPP)

PPR Midt-Gudbrandsdal dekker kommunane Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu.

Informasjon om skulane

Mykje sentral og lokal informasjon ligg elles på skulane sine nettsider - sjå linkar til skulane ovanfor.

Utleige av skulane

I tillegg til dei anlegga som ligg under kulturavdelinga, har skolane i Sødorp, Skåbu og Barhaug gymsalar som på kveldstid blir brukt til idrettsaktivitetar i regi av lag og organisasjonar. Skåbu skole har også svømmeanlegg som er ope for offentleg bading på kveldstid / i helger.

Lag og organisasjonar som ønskjer å leige rom ved skoleanlegga fast for ei periode (vanlegvis skoleår), må melde frå til skolane innan 20. juni kvart år.

Grunnskole
SkoleTelefonFaks E-post
Barhaug skole6121653061216531barhaug.skole@nord-fron.kommune.no
Kvam barneskole6121645061216451kvam.skole@nord-fron.kommune.no
Sødorp skole61216500sodorp.skole@nord-fron.kommune.no
Skåbu oppvekst6121648261216481skaabu.skole@nord-fron.kommune.no
Vinstra ungdomsskole61216550vinstra.ungdomsskole@nord-fron.kommune.no
Fann du det du leita etter?

Irene Nystad

Kommunalsjef
 
61 21 62 08
 
909 57 681
 
Send epost
Eksterne lenker

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering