Du er her:

Skolefritidsordning (SFO)

SFO er eit frivillig tilsyns- og omsorgstilbod for alle elevar på 1. - 4. trinn ved alle barneskolane i Nord-Fron kommune. Det er rektor på kvar skole som har ansvar for SFO-ordninga. SFO har fast grunnbemanning og eit opphaldsareal som legg til rette for leik og varierte aktivitetar.

 

Søknad om plass i SFO

Opptak skjer ved kvar skole/SFO, etter elektronisk søknad i Visma Flyt Skole. Føresette skal logge på med ID-porten.

Søknadsfrist for skoleåret 2019/20 er 01.04.2019.

 

Kva er ID-porten og korleis skaffe seg dette?

Her finn du meir informasjon om ID-porten.

 

Korleis søkje om SFO-plass?

 
 

 

 

Ved behov for bistand, ta kontakt med skolen din eller Servicetorget på kommunehuset ( 1. etg.)
 

Opningstid

SFO har fast opningstid på skoledagar frå kl 07.00 - 16.30.

Kva for opphald er tilgjengeleg?

 

Det er mogleg å søkje om:

1 dag pr veke pr månad

2 dagar pr veke pr månad

3 dagar pr veke pr månad

4 dagar pr veke pr månad

5 dagar pr veke pr månad

 

Sommar-SFO

I skolen sin sommarferie vil det vere tilbod om SFO fire veker der det er minimum 5 påmeldte ( 2 veker etter skoleslutt og 2 veker før skolestart). Sommaren 2019 vil tilbodet vere i vekene 26,27,32 og 33 og bli lagt til Barhaug skole. Opphald på sommar-sfo skjer mot tillegg i foreldrebetalinga. 

Elevar som går i 4. klasse skoleåret 2018/19, kan søkje sommar-sfo alle fire vekene.
Komande 1. klassingar for skoleåret 2019/20, kan ikkje søkje om sommar-sfo 2019. Desse har barnehageplass fram t.o.m 14. august.

Her finn du  påmeldingsskjema for sommar-SFO 2019

Søknadsfristen er 01.05.2019.

Søskenmoderasjon

Det er 50% på opphaldet for barn nr.2 og fleire for både "ordinær" SFO og sommar-SFO. Det er ikkje søskenmoderasjon på kost eller tilfeldig kjøp av opphald.
 

 

 

 

Fann du det du leita etter?

Knut Håvard Meldal

Kommunalsjef
 
61216208
 
993 67 786
 
Send epost

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike