Du er her:

Skoleskyss i grunnskolen

Søknadsfristen på skoleskyss for neste skoleår er 1. februar.                                                              

 

Søknadsskjema

 

Søknadsskjema for skoleskyss for skoleåret 2018/19. (PDF, 325 kB)

Organisering av skoleskyssen

Fylkeskommunen ved Opplandstrafikk har det administrative ansvaret for planlegging og gjennomføring av skoleskyssen. Her finn du link til informasjon om organisering og planlegging av skoleskyssen.

Reglar for skoleskyss

Reglane for skoleskyss er å finne i Håndbok for grunnskoleskyssen i Oppland.

I tillegg har Nord-Fron kommune reglar for skoleskyss i Nord-Fron (PDF, 74 kB).

Søknad om skoleskyss

Søknadsskjema blir utlevert frå skolane til kommende 1. klassingar, men kan også lastas ned her frå linken

Søknadsskjema - skjemaoversikt

Dersom det skjer flytting som medfører behov for/endring i skyss, så må eit nytt søknadsskjema bli fylt ut og sendt til Nord-Fron kommune. Endring i bustadadresse skal registrerast i Folkeregisteret.

Foreldre/føresette kan klage på vedtaket etter reglane i Forvaltningslova § 28. Det vil vere klageadgang både når det gjeld oppmåling, trafikkfarleg veg, og skyssopplegget. Klagefristen er på 3 veker etter vedtaket er gjort kjent.

Skoleskyss frå setra

I løpet av mai skal foreldre til elevar som skal ha transport frå stølen frå hausten (gjeld vanlegvis frå skolestart til medio september) gje melding om dette til skolane. Innmeldt behov blir vidaresendt frå administrasjonen i kommunen til OFK som koordinerer også denne skyssen.

 

Kontaktperson - skoleskyss
Kontaktperson - skoleskyss
Namn Telefon E-post
Gyda Skard Flækøy 61 21 62 04 gsk@nord-fron.kommune.no
Fann du det du leita etter?
Rektor
 
61 21 65 52
 
993 67 786
 
Send epost

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike