Du er her:

Vaksenopplæring

Nord-Fron kommune tilbyr vaksenopplæring til personar som bur i kommunen og som ikkje har fått fullført grunnskoleopplæringa, eller som av medisinske grunnar treng pedagogisk hjelp.

Undervisning

Undervisninga kan bli gitt som heimeundervisning eller i tilrettelagt undervisningslokale.

Framandspråklege

Framandspråklege får norskopplæring med samfunnsfag. Norskopplæringa er ein del av Introduksjonsprogrammet. Programmet er eit heiltidstilbod og skal innehalde norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak for å førebu vidare opplæring eller yrkespraksis.

Kontaktperson for andre Telefon E-post
Kommunalsjef Knut Håvard Meldal 61216208/99367786 knut.havard.meldal@nord-fron.kommune.no
Kontaktperson for andre Telefon E-post
Kommunalsjef Knut Håvard Meldal 61216208/99367786 knut.havard.meldal@nord-fron.kommune.no
Fann du det du leita etter?
Rektor
 
61 21 65 52
 
993 67 786
 
Send epost

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike