Du er her:

Skal du bygge?

.

Generell saksbehandlingsfrist for byggjesøknader er 3 veker. Du vil få svar på søknaden din innan fristen.

Det er for tida travelt ved byggesak. Vi rår derfor til å finne svar på spørsmål omkring ulike tiltak, søknadstyper og alle skjema for byggjesøknader på direktoratet for byggkvalitet sine heimesider.

Dersom du likevel har spørsmål, tilrår vi å sende e-post: Byggesak@nord-fron.kommune.no . Informer om gards- og bruksnummer og kva saka gjeld. Du vil få svar så snart vi har ledig tid.

NB! Ferdig utfylte byggjesøknader skal sendast til post@nord-fron.kommune.no.

 

Tiltak og søknadstyper

 

Mindre tiltak på eiga tomt kan gjerast utan søknad.
Sjå Veiledning om byggesak

 

Større tiltak er søknadspliktig, og nokre kan ein søkje om sjølv.
Sjå Veiledning om byggesak.

 

Søknad om øvrige tiltak må gå via firma med ansvarsrett.
Firmaet sender søknaden og har kontakt med kommunen.

 

 

Kva for reglar gjeld for din eigedom?

Du kan finne ut kva som er lov å byggje på din eigedom via kartløysinga Kommunekart. Tast inn adresse eller gards- og bruksnr og vel kartlag reguleringsplanar og kommuneplan. Klikk i kartet, og du vil få opp link til reguleringsbestemmelsar.

Du kan også gjere påteikningar i kartet og ta utskrift av situasjonsplan.

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike