Du er her:

Bygging - generell info

Dersom du skal bygge ny bolig eller fritidsbolig, må du søke kommunen om tillatelse.Du kan heller ikke starte opp, før det er gitt skriftlig byggetillatelse fra kommunen.

Også anneks utløser krav om byggesøknad, på lik linje med bolighus og fritidsbolig.

Alle disse byggetiltakene skal i tillegg til selve byggesøknaden, og belegges med ansvarsrett. Det innebærer at alt som skal gjøres i forbindelse med byggingen (både prosjektering og utførelse), må belegges med ansvarsrett, enten fra et ansvarlig foretak eller via selvbyggeransvar.

Ansvarsrett som selvbygger gis kun på bygninger som skal benyttes av eier selv, ikke på bygninger som bygges for utleie. Her finner du en nærmere beskrivelse av søknader som krever ansvarsrett.

 

Det er i tillegg en rekke tiltak som krever søknad, men som er unntatt fra kravet om ansvarsrett. Her finner du mer informasjon om tiltak som krever søknad men som er unntatt kravet om ansvarsrett.

Fra 1. juli 2015 kom det endringer i plan- og bygningsloven når det gjelder uthus inntil 50 m2 og tilbygg inntil 15 m2. Her er en nærmere beskrivelse av «Bygge uten å søke».

 

All behandling i kommunen utløser gebyr. Her finner du kommunens gebyrregulativ. (PDF, 223 kB)

 

Lag og lever byggesøknaden på nett med ByggSøk;

https://dibk.no/no/saksbehandling/byggsok/

 

Kontaktpersoner:

 

Byggesaker og delingssaker:
Byggesaksbehandler Ivan Wattum – telefon 61 21 61 63 – e-post ivan.wattum@nord-fron.kommune.no . Ivan Wattum er i ei periode framover kun å treffe på tysdagar, onsdagar og fredagar.

 

Spredt avløp:
Avdelingsleder plan og byggesak Hanne Hvattum – telefon 61 21 61 68 – e-post hhv@nord-fron.kommune.no

 

Generell info:

Avdelingsleder plan og byggesak Hanne Hvattum – telefon 61 21 61 68 – e-post hhv@nord-fron.kommune.no

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike