Du er her:

Bygge uten å søke - pbl § 20-5

Hva er forutsetningen for at du kan bygge uten å søke? 

For det første, kan ikke et frittstående bygg overstige 50 m2 og et tilbygg kan ikke overstige 15 m2. Deretter kan ikke det som skal bygges innholde rom for opphold (soverom, våtrom, stue, kjøkken mv). I tillegg kan ikke det frittstående bygget være høyere enn 4,0 meter når det gjelder mønehøyde og 3 meter når det gjelder gesimshøyde.

Er disse kravene oppfylt, må du sjekke om planbestemmelsene for området legger ytterligere begrensninger. Enten så ligger eiendommen din innenfor en reguleringsplan, da er det kravene i denne som gjelder, eller så ligger den i LNF-område i arealdelen av kommuneplanen. Også her finnes det en rekke krav som må tilfredsstilles.

Planbestemmelsene for din eiendom, finner du ved å gå inn på kartet på kommunens hjemmeside, og endre kart fra grunnkart til plan. Trykker du da på eiendommen, vil du få opp planområde, formål, samt en link videre til planbestemmelser og plankart. Her finner du kommunekart for Midt-Gudbrandsdal. 

 

Direktoratet for byggkvalitet har laget en del informasjonsmateriell knyttet opp mot tiltak fritatt for søknadsplikt, deriblant en sjekkliste for hva som må være i orden / sjekket ut for at et tiltak er unntatt søknadsplikt. (PDF, 458 kB)

Det er også laget en egen veileder, som kan være nyttig dersom du lurer på om ditt tiltak kvalifiserer til unntak etter pbl § 20-5. Her finner du Direktoratet for byggkvalitet sin veileder og informasjon.

 

Kontaktperson:

Byggesaksbehandler – telefon 61 21 61 49

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike