Du er her:

Deling av eiendom

Deling av eiendom, eller oppretting av bortfeste over 10 år, er søknadspliktig etter pbl § 20-4. Sammen med søknad om deling eller bortfeste, skal det sendes med kartutsnitt som tydelig viser hva som søkes fradelt eller bortfestet, samt kvittering for sendt nabovarsel.

 

Det er kun hjemmelshaver til eiendommen som kan søke, med mindre denne gir skriftlig fullmakt til noen som kan søke på hans eller hennes vegne. Fullmakt skal da legges ved søknaden.

Kommunens interne rutiner gjør at vår oppmålingsingeniør får automatisk varsel, så fort det er gitt tillatelse til deling eller bortfeste etter plan og bygningslova.

Kontaktpersoner:

Byggesaksbehandler  - telefon 61 21 61 49

 

Oppmålingsingeniør Gøran Egil Rannstad – telefon 61 21 61 59 – e-post goran.egil.rannstad@nord-fron.kommune.no

Fann du det du leita etter?
Næringssjef
 
917 12 155
 
Send epost

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike