Du er her:

Driftsbygninger i landbruket

 Krav til dokumentasjon i forbindelse med byggesøknader av landbruksbygg:

Bygninger under 1000m2 totalareal:
 

Bygget, enten det er nybygg eller tilbygg, må ikke overstige 1000 m2 – dvs at tilbygg + eksisterende bygg samla sett ikke må overstige 1000 m2.

 

Krav til tegninger:
 

Situasjonsplan i målestokk 1:1000 eller 1:500, hvor ønsket nybygg eller tilbygg er tegnet inn, og hvor avstander til nabogrense, veg og øvrig bebyggelse er påført tegningen.

Plantegning, fasadetegninger og snitt-tegning i målestokk 1:100 eller 1:50. Både bebygd areal (BRA), bruksareal (BYA), mønehøyde, gesimshøyde og takvinkel skal være påført tegningene. BRA og BYA skal være påført plantegningen, som også bør målsettes. Høyder og takvinkel skal være påført snitt-tegningen.

Krav til søknadsskjema (skjemanr er angitt):
 

5153 Søknad om tiltak uten ansvarsrett

5154 Nabovarsel

5155 Opplysninger gitt i nabovarsel

5156 Kvittering for nabovarsel

Bygninger over 1000m2 totalareal:

Krav til tegninger:

Situasjonsplan i målestokk 1:1000 eller 1:500, hvor ønsket nybygg eller tilbygg er tegnet inn, og hvor avstander til nabogrense, veg og øvrig bebyggelse er påført tegningen.

Plantegning, fasadetegninger og snitt-tegning i målestokk 1:100 eller 1:50. Både bebygd areal (BRA), bruksareal (BYA), mønehøyde, gesimshøyde og takvinkel skal være påført tegningene. BRA og BYA skal være påført plantegningen, som også bør målsettes. Høyder og takvinkel skal være påført snitt-tegningen.

 

Krav til søknadsskjema (skjemanr er angitt):

5174 Søknad om tillatelse til tiltak

5175 Opplysninger om tiltakets ytre rammer

5181 Søknad om ansvarsrett

5185 Gjennomføringsplan

5154 Nabovarsel

5155 Opplysninger gitt i nabovarsel

5156 Kvittering for nabovarsel

Her er link til byggesøknadsskjema. Du kan også få søknadsskjema på kommunens servicetorg. 

 

Kontaktperson:

Byggesaksbehandler – telefon 61 21 61 49

Fann du det du leita etter?
Næringssjef
 
917 12 155
 
Send epost

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike