Du er her:

Nabovarsel

Når eit tiltak er søknadspliktig, er det krav om nabovarsling. Det skal også nabovarslast ved søknad om deling og søknad om utslepp.

 

Kven skal ha nabovarsel?

 

Tilgrensande naboar og eventuelle gjenbuarar skal ha nabovarsel.

Oversikt over naboar/gjenbuarar får du ved å sende skjema for utlevering av personopplysningar  (PDF, 438 kB) til byggesak@nord-fron.kommune.no.

 

Kva skal nabovarsel innehalde?

 

Korleis nabovarsle?

  • Ved elektronisk kommunikasjon (krav om kvittering tilbake frå den som blir varsla, automatisk generert svar blir ikkje aksptert).
  • Personleg overlevering.
  • Registrert postsending (rekommandert). 

Frist for merknader ved nabovarsling er 14 dagar. Søknaden ikkje kan leveres til kommunen før denne fristen er ute.

Kvittering for nabovarsel og opplysninger gitt i nabovarsel skal leggjast ved søknad om tiltak.

 

Meir informasjon om nabovarling

Fann du det du leita etter?
Næringssjef
 
917 12 155
 
Send epost

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike