Du er her:

Nabovarsel

Alle tiltak som krever søknad, enten etter pbl § 20-3 eller pbl § 20-4, utløser krav om nabovarsel. Når nabo- eller gjenboereiendom er en festet tomt (matrikulert festeenhet), skal både eier og fester varsles.

Varsel skal inneholde de opplysninger som skal gis ved søknad, i den grad det berører naboers eller gjenboeres interesser. Målsatt situasjonsplan, snitt- og fasadetegninger skal vedlegges varselet, med mindre det ikke er relevant.

Når tiltaket medfører endret bruk, skal nabovarsel også inneholde opplysninger om tidligere bruk.

Dersom tiltaket er avhengig av dispensasjon, skal det opplyses om hvilken bestemmelse det er behov for å dispensere fra. Hvis dispensasjonen berører interesser til naboer eller gjenboere, skal begrunnelsen for søknaden om dispensasjon vedlegges.

Nabovarsel og kvittering for nabovarsel kan gis ved elektronisk kommunikasjon (krav om kvittering tilbake fra den som varsles, automatisk generert svar aksepteres ikke), personlig overlevering eller registrert postsending. Ved bruk av e-post eller registrert postsending, er fristen for å komme med merknad 14 dager. Det betyr at søknaden ikke kan leveres til kommunen før denne fristen er ute.

 

Dersom søknaden sendes kommunen senere enn ett år etter utsending av nabovarsel, og det ikke er gitt varsel etter plan- og bygningsloven § 12-10 tredje ledd, skal det sendes nytt nabovarsel til alle naboer og gjenboere.

Det kreves ikke nabovarsel for innvendige fysiske arbeider i eksisterende byggverk.

Det er alltid tiltakshaver eller ansvarlig søker som skal motta merknader til nabovarselet, ikke kommunen. Mottas det merknader, skal kopi av merknaden samt vurdering av denne vedlegges søknaden til kommunen.

Dersom du har behov for kontaktinformasjon til naboene dine, kan du fylle ut «Registreringsskjema - utlevering av personopplysninger fra matrikkelen» (PDF, 438 kB) og sende det til kommunen.

 

Kontaktperson:

Byggesaksbehandler – telefon 61 21 61 49

Fann du det du leita etter?
Næringssjef
 
917 12 155
 
Send epost

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike