Du er her:

Situasjonsplan og tegninger

Alle søknader til kommunen skal inneholde situasjonsplan og tegninger. De formelle kravene til denne typen dokumentasjon er at situasjonsplanen skal utarbeides på kart i målestokk 1:1000 eller 1:500. Her finner du kart Midt-Gudbrandsdal. På situasjonsplanen skal tiltaket tegnes inn i riktig målestokk, og mål til nabogrense og andre bygninger skal påføres.

Når det gjelder tegninger, skal disse være i målestokk 1:100 eller 1:50. Våre saksbehandlere skal ut fra mottatte tegninger finne opplysninger om mønehøyde, gesimshøyde, takvinkel, bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA). For BRA og BYA skal dette alltid oppgis, det er ikke tilstrekkelig at plantegningen er målsatt. Er bygget på flere enn 1 etasje, skal BRA pr etasje oppgis.

Kontaktperson:

Byggesaksbehandler  – telefon 61 21 61 49 .

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike