Du er her:

Søknad uten ansvarsrett - pbl § 20-4

Tiltak som ikke kvalifiserer til å være unntatt søknadsplikt etter pbl § 20-5, men som likevel er å se på som mindre tiltak, skal søkes om etter pbl § 20-4, men trenger ikke å bli ledsaget av søknad om ansvarsrett.

Dette gjelder mindre tiltak på bebygd eiendom, driftsbygninger under 1000 m2, midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg som ikke skal stå lenger enn 2 år samt opprettelse av ny eiendom (fradeling, bortfeste).

Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-4 første ledd bokstav a regnes oppføring, endring, fjerning og riving mv. av følgende tiltak, og som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd:

  1. et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2. Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.
  2. En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m2 . Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.
  3. Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet.
  4. Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m2 montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade.

Søknadsskjema får du enten på kommunens servicetorg, eller så kan du hente byggesaksskjema i pdf-format her.

 

Kontaktperson:

Byggesaksbehandler – telefon 61 21 61 49 .

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike