Du er her:

Spredt avløp

Spredt avløp omfattes av lokal forskrift for separate avløpsanlegg. (PDF, 213 kB)

I forskriften angis det hvilke typer separate avløpsanlegg som tillates hvor, og hvilke vilkår som stilles.

Ved søknad om separat avløpsanlegg, er det krav om bruk av uavhengig konsulent. En slik konsulent må ha nødvendig utdannelse og kompetanse innen fagfeltet. I tillegg stilles det krav om bruk av ansvarlig foretak for utførelsen av anlegget.

Det kan ikke startes opp arbeider knyttet til separate avløpsanlegg før det foreligger skriftlig tillatelse fra kommunen.

 

Dersom du ikke har innlagt vann (innvendig cisterne inntil 25 liter, som fylles manuelt via innbæring av vann, betegnes ikke som innlagt vann), er det ikke krav om utslippstillatelse. Det innebærer at du da kan etablere gråvannsutslipp, samt benytte toalettløsninger med tett tank, f.eks fra Jets. Toalettløsninger med utslipp til grøft tillates ikke uten at det søkes om og gis utslippstillatelse.

Søknad om utslippstillatelse utløser gebyr. Her finner du Nord-Fron kommunes gebyrregulativ. (PDF, 223 kB)

 

 Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike