Du er her:

Ergoterapitenesta

Ergoterapitenesta kan hjelpe folk som har ulike typar aktivitetsvanskar i det daglege liv.

Tenesta omfatter

  • Vurdering og trening av ferdigheiter.
  • Kompenserande tiltak med tekniske hjelpemidlar.
  • Planlegging av fysiske tilpassingar i heim, arbeid, skole, barnehage og av utemiljø.
  • Rettleiing i samband med universell bygging og innretting (med tilgang for alle).
  • Førebyggjande arbeid innan aktivitetar i dagleglivet ( heim / arbeid / skole / fritid ).
  • Ergoterapeuten er syns- og hørselskontakt i kommunen, og kan hjelpe med tekniske hjelpemidlar i høve til dette. Hørselskontakta har ikkje noko med høyreapparat å gjere, men kan bistå i forhold til tekniske hjelpemidlar utover det.

    Skal du søke om synshjelpemiddel kreves rapport fra øyenlege eller optiker som bekrefter behovet for synshjelpemiddel.

Her kan du lese serviceerklæring for ergoterapeut (PDF, 62 kB).

Ergoterapi
Ergoterapi
Namn Telefon Mobiltelefon
Hanne Megård 61 21 64 09 414 36543 hanne.megaard@nord-fron.kommune.no
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike