Du er her:

Fysioterapitenesta

Fysioterapitenesta omfattar kurativ og førebyggjande verksemd. Grupper for barn og vaksne i sal og basseng. Den kommunale fysioterapitenesta har hovedfokus inna rehabilitering, barn og oppfølging av personar med tverrfaglege behov.
 

 

Tenesta er lokalisert på POST-huset for poliklinisk behandling, oppfølging, frisklivssentral og grupperverksemd. Fysioterapeutene har òg lokale på Sundheim.


Frisklivssentral
Frisklivssentralen rettar seg mot personar som ynskjer og har behov for livsstilsendringar. Tilbudet vil ha særleg fokus på å stimulere til endringar av vaner knytta til fysisk aktivitet, kosthald og tobakk. Frisklivssentralen er ein del av kommunens førebyggjande helsearbeid, og målet er å førebyggje sjukdom og plager hos innbyggjarane i kommunen. Frisklivssentralen er lokalisert på POST-huset i Nedregate.

Sjå fana til «Frisklivssentralen» for meir informasjon.

Frisklivskoordinator: Hanne Søberg

Tlf.: 948 63 310 eller mail: frisklivssentralen@nord-fron.kommune.no

Ta kontakt for å bestille oppstartstime/helsesamtale!

 

Her finn du oppdatert oversikt over gruppetreningstilbud (PDF, 100 kB).

 

Kontaktinformasjon (fysioterapitenesta) :

Tine Gjøstøl Sørensen: 913 79 066 (alle dagar) - tine.gjostol.sorensen@nord-fron.kommune.no

Hanne Søberg: 948 63 310 (alle dagar) - hanne.søberg@nord-fron.kommune.no

Jonas Barlund: 913 25 411 (alle dagar) - jonas.barlund@nord-fron.kommune.no

Vinod K Singh: 612 16 411 (tysdag, onsdag, tosdag) - vinod.singh@nord-fron.kommune.no

Katarina Birgitte Hillestad -turnusfysioterapeut: 910 09 484 (alle dagar)

Telefon fysioterapitenesta Sundheim: 61 21 64 11 (ring direktenummerne over dersom dårlig tlf-dekning).

Fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen
Fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen
Namn Stillingsinfo. Telefon E-post
Håvard Ringen 612 92 620
Andreas Byrhagen 611 00 711 fysiobyrhagen@gmail.com
Florian Baschong manuellterap 467 60 467

 

Det er ikkje lenger nødvendig med henvisning for fysioterapi. Manuellterapeutar kan også rekvirere MR/røntgen, henvise til spesialisthelseteneste og fysioterapeut, samt sjukmelde. Pasienten betalar kun eigenandel etter fastsatte reglar.

På linken nedanfor finn du informasjon vedr. betaling for fysioterapi

https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-fysioterapeut

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike