Du er her:

Helsestasjon

Helsestasjons- og skolehelsetenesta er eit lågterskeltilbud for barn, ungdom og gravide i kommunen.

Formål

Helsestasjonstenesta skal gi helsefremjande og forebyggande tenester for gravide, barn, ungdom og deira familiar. Tenesta omfattar: Forebyggande helseteneste for barn 0-5 år, Jordmorteneste ( sjå Svangerskapsomsorg), Skolehelseteneste, Ungdomshelsestasjon og Flyktningeteneste.

 

Serviceerklæring

Det er utarbeidd serviceerklæringar for dei ulike områda; dei får du fram ved å klikke på dei ulike dokumenta som ligg under Meir om tenesta.

Vidare informasjon om helsestasjonsverksemda, timeavtaler osb. kan du få ved å kontakte:
 

Helsestasjon
Helsestasjon
Namn Telefon E-post
Avd.leiar Ann Jorunn Plassen 61216320/900 47 869 annjorunn.plassen@nord-fron.kommune.no
Fagleg rådgjevar Guri Brandvold 61216320/907 30 863 guri.brandvold@nord-fron.kommune.no
Helsesøster Berit T. Muriteigen 61216320/907 12 107 berit.muriteigen@nord-fron.kommune.no
Psykolog Hanne Sletten Lie 61216320/911 55 464 hanne.sletten.lie@nord-fron.kommune.no
Helsesøster Kristin Slåen 61216320/952 32 126 kristin.slaen@nord-fron.kommune.no
Sjukepl. i helsesøst.st. Marianne Meldal 61216320/905 78 908 marianne.meldal@nord-fron.kommune.no
Jordmor Signy Brandstad Stubrud 61216320/for timebestilling: 61216300 signy.brandstad.stubrud@nord-fron.kommune.no
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike