Du er her:

Rus og psykisk helse

Ønskjer du eller nokon i familien/vennekretsen oppfølging og hjelp til å meistre psykiske plager og / eller rusproblem?
Trenger du hjelp til å skaffe deg eit nettverk/støttekontakt?
Ønskjer du / dykk hjelp eller støtte i en vanskeleg situasjon?

 

Vi kan tilby

  • Planlagte og strukturerte samtaler på kontoret eller i heimen
  • Bistand til å meistre livet i eigen bustad
  • Koordinering av individuell plan, ansvarsgrupper, ulike tverrfaglege instansar, individuell trening ved til dømes angst
  • Støtte til familie / pårørande
  • Familieråd
  • Undervisning/rettleiing via forelesning eller rollespill.
  • Kafe 13 ( 2.etasje Gammelbanken) kvar måndag og fredag frå kl.1000 til kl.1400, der det også er eigen hobbyavdeling og det blir arrangert fellesturar
  • Hobbykveldar, annakvar onsdag (partallsveker) frå kl.1700 til kl.2000
  • Samtalegrupper ved behov
  • Ungdomskafé. Middagsservering og sosialt samvær for ungdom inntil 25 år. Tysdagar frå kl.15.00 til kl.19.00

Samarbeid

Vi har tett samarbeid med legetenesta, psykiatrisk poliklinikk, barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, rusmiddelteam, NAV, helsestasjon, barnevernet, skular, Kompetansebanken, Fact-team og interkommunalt fagteam, politi og andre hjelpeinstansar.

 

Undersøking 2019 - gruppetilbud

Tenesta  ønskjer å høyre di meining om kva du meiner er eit godt tilbod, og ønskjer derfor at du svarar på undersøkinga ved å klikke på linken nedanfor .

https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=736304X181769668X83590

 

Undersøking 2019 - gruppetilbud

Tenesta ønskjer å høyre di meining om kva du meiner er eit godt tilbod, og ønskjer difor at du svarar på undersøkinga ved å klikke på linken nedanfor.

https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=736304X181769668X83590

 

 

Anna informasjon

Tenesta er gratis, og vi har teieplikt. Tenesta er underlagt verksemdsområdet Forebyggande helsetenester.

Her finn du og informasjon om interkommunal kompetansebank for psykisk helse og ruserfaring.

Kontakt

Postadresse: Nedregt. 50 2640 Vinstra. Besøksadresse: Nedregt. 54, 2. etg., 2640 Vinstra
Kontortid Mån – Fre. 08.00 - 15.30

Psykisk helse
Namn Telefon E-post
Svanhild Sletten 907 31 650 Svanhild Sletten
Nina Haugen 918 52 042 Nina Haugen
Ragna Eide Myhre 952 46 990 Ragna Eide Myhre
Tora Tokse 941 74 155 Tora Tokse
Anja Solberg 480 40 905 Anja Solberg
Laila Andreassen 461 89 540 Laila Andreassen
Knut Stubbrud 911 91 300 Knut Stubbrud
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike