Du er her:

Rus og psykisk helse

Ønskjer du eller nokon i familien/vennekretsen oppfølging og hjelp til å meistre psykiske plager og / eller rusproblem?
Trenger du hjelp til å skaffe deg eit nettverk/støttekontakt?
Ønskjer du / dykk hjelp eller støtte i en vanskeleg situasjon?

 

Vi kan tilby

 • Planlagte og strukturerte samtaler på kontoret eller i heimen
 • Bistand til å meistre livet i eigen bustad
 • Koordinering av individuell plan, ansvarsgrupper, individuell trening ved til dømes angst og fobiar
 • Familieråd
 • Undervisning/rettleiing via forelesning eller rollespill.
 • Kafe 13 ( 2.etasje Gammelbanken) kvar måndag og fredag frå kl.1000 til kl.1400, der det også er eigen hobbyavdeling og det blir arrangert fellesturar
 • Trening på Fron fysioterapi-og treningssenter. Sykkel og styrketrening, individuelt tilrettelagt program for alle. Kvar måndag og torsdag frå kl.1300 til kl.1400 - gratis trening
 • Stuggutreff, kvar tysdag kl.1100 til kl.1300 i Kyrkjevegen 25
 • Hobbykveldar, annakvar onsdag (partallsveker) frå kl.1700 til kl.2000
 • Pårørandegruppe
 • Samtalegrupper
 • Kafeen, kvar tysdagskveld for unge vaksne opp til 25 år, frå kl.1500 til kl.2100

Samarbeid

Vi har tett samarbeid med legetenesta, psykiatrisk poliklinikk, barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, rusmiddelteamet, NAV, helsestasjon, barnevernet, skoler, Jobbservice, politiet og andre hjelpeinstansar.

Anna informasjon

Tenesten er gratis, og vi har teieplikt. Tenesta er underlagt avdeling Barn og familie.

Kontakt

Postadresse: Nedregt. 50 2640 Vinstra. Besøksadresse: Nedregt. 54, 2. etg., 2640 Vinstra
Kontortid Mån – Fre. 08.00 - 15.30

Namn Telefon E-post
Svanhild Sletten 907 31 650 Svanhild Sletten
Nina Haugen 918 52 042 Nina Haugen
Ragna Eide Myhre 952 46 990 Ragna Eide Myhre
Tora Tokse 941 74 155 Tora Tokse
Anja Solberg 480 40 905 Anja Solberg
Laila Andreassen 461 89 540 Laila Andreassen
Knut Stubbrud 911 91 300 Knut Stubbrud
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike