Du er her:

Kulturbygg

Her finn du informasjon om kulturbygg i Nord-Fron kommune. For booking av anlegg, nytt DM booking. Her ser du prisar for leige av Kåja idrettspark.

Viser bygget utanfrå - Klikk for stort bileteVinstrahallen
Vinstrahallen er open kvar kveld og kvar helg for trening, kampar o.l. Hallen er elles godt rusta til å ta imot ulike kultur-, messe- og handelsarrangement i tillegg til idrettsbruken.

Leigesatsar ved Vinstrahallen for 2019
Leigesatsar ved Vinstrahallen for 2019
Type leige Prisar Tidsrom
Leige av hallen organisasjonar kr 425,- for 1/1 hall pr. time
Leige av hallen organisasjonar kr. 238,- for 1/2 hall pr. time
Leige av hallen til andre arrangement kr. 8050,- pr. dag
Leige av hallen individuell bruk kr 35,- pr. person pr. time
Leige av treningsrommet kr 120,- for organisasjonar pr. time

 

Klikk for stort bilete

Kåja idrettspark

Kåja idrettspark er eit moderne fleirbruksanlegg med kunstgrasbane med undervarme for fotball, friidrettsanlegg, sandvolleyballbane, joggeløype og asfaltert aktivitetsflate for ballspel.

Leigesatsar for kommunale anlegg i Kåja idrettspark - lag frå Nord- og Sør-Fron og lag frå andre kommunar / arr. 2019
Leigesatsar for kommunale anlegg i Kåja idrettspark - lag frå Nord- og Sør-Fron og lag frå andre kommunar / arr. 2019
Type leige Prisar lag frå Nord og Sør-Fron Prisar lag frå andre kommunar og/eller arr. Tidsrom
Leige garderobe kr. 185,- kr. 185,- pr. time
Leige kunstgrasbane kr 700,- kr. 1.165,- Heil bane til trening pr. time
Leige kunstgrasbane kr 415,- kr. 585,- Halv bane til trening pr. time
Leige kunstgrasbane kr 1.165,- kr. 1.765,- Heil bane til kamp pr. time
Leige kunstgrasbane kr 585,- kr. 883,- Halv bane til kamp pr. time
Leige friidrettsanlegg kr 137,- kr. 355,- Pr. time
Leige til skolane m/garderobe kr. 820,- Pr. time
Leige til skolane u/garderobe kr. 550 Pr. time
Leigesatsar for kommunale anlegg i Kåja idrettspark, lag frå andre kommunar og/eller arrangement 2019
Leigesatsar for kommunale anlegg i Kåja idrettspark, lag frå andre kommunar og/eller arrangement 2019
Type leige Prisar Type bane/tid
Leige garderobe kr 185,-
Leige kunstgrasbane kr 1.165,- Heil bane til trening pr. time
Leige kunstgrasbane kr 585,- Halv bane til trening pr. time
Leige kunstgrasbane kr 1.765,- Heil bane til kamp pr. time
Leige kunstgrasbane kr 883,- Halv bane til kamp pr. time
Leige friidrettsanlegg kr 355,- Pr. time
Med lag frå andre kommunar så meiner vi lag utanom Nord-Fron og Sør-Fron kommunar

 

Kvam bygdahus

Generelt om leigesatsar for utleige av kommunale kulturbygg-og anlegg:

Når kulturbygg-og anlegg er leigd ut til arrangement som går over fleire dagar, kan leigeprisen bli vurdert i kvart enkelt tilfelle. Dette gjeld også når istandsetting/rigging av bygg og anlegg går utover eit døgn. I slike tilfelle vil pris pr. arrangement i dei enkelte anlegga bli lagt til grunn for utrekninga.

 

Leigesatsar ved Kvam bygdahus for 2019
Leigesatsar ved Kvam bygdahus for 2019
Type leige Prisar Tidsrom
Leige av storsalen - lag / organisasjonar kr. 210,- pr. time
Leige av storsalen - andre arrangement kr. 2880,- pr. arrangement inntil 1 døgn
Leige av veslesalen - private arrangement kr. 1100,- pr. arrangement

 

 

 

Kvam trivselsbadukjent fotograf - Klikk for stort bilete

Kvam trivselsbad er ope for offentleg bading og for utleige til lag, organisasjonar, bedrifter og private. Kvam bygdahus er tilrettelagt for kroppsøvingsbruk og har ein veslesal som egner seg m.a. til møterom.

Leige- og betalingssatsar ved Kvam trivselsbad for 2019
Leige- og betalingssatsar ved Kvam trivselsbad for 2019
Leige-og betalingssatsar Kvam trivselsbad 2018 Prisar Tidsrom
Leige av svømmehallen - lag/organisasjonar kr. 305,- Pr. time
Leige av svømmehallen - private/bedrifter kr. 385 Pr. time
Billettprisar off. svømming - vaksne kr. 60,- Pr. time
Billettprisar off. svømming - barn kr. 30,- Pr. time
Klippekort off. svømming - vaksne kr. 500,- Pr. kort 10 klipp
Klippekort off. svømming - barn kr. 200,- Pr. kort 10 klipp
Kvam trivselsbad - opningstider
Kvam trivselsbad - opningstider
Vekedag Tidspunkt Gruppe
Måndag 18.00 - 19.00 Damer
19.00 - 21.00 Damer-Menn
Torsdag 17.00 - 19.00 Felles
Laurdag 12.00 - 14.00 Felles

 

Fron badeland / FronsbadetKlikk for stort bilete
Fron badeland; " Fronsbadet" er eit regionalt badeanlegg som  kommunane Nord-Fron og Sør-Fron eig. Fron Badeland finn du på Harpefoss i Sør-Fron kommune. I anlegget finn du 25 meters svømmebasseng, 12,5 meters terapibasseng og stupebasseng. I tillegg er her klatrevegg,barnebasseng med 48 meters vannsklie, barnesklie, motstrømsanlegg og "grotte", steambad, sauna, boblebasseng og solplass med dusj. Sjå meir informasjon på Fron badeland si heimeside.

Billettprisar Fron Badeland 2019
Billettprisar Fron Badeland 2019
Kunder og års- og halvårskort Prisar Type billett
Voksen (over 16 år) kr 120,- enkeltbillett
Barn (3 - 16 år) kr 90,- enkeltbillett
Barn 0 - 2 år gratis
1 vaksen og 2 barn kr 240,- Tillegg kr. 77,- for kvart barn utover 2
2 vaksne og 2 barn kr 336,- 2 voksne + 2 barn. Tillegg kr. 77,- for kvart barn utover 2
2 vaksne og 1 barn kr 264,-
Organiserte grupper -15% Min. 8 personar. 15% rabatt på ordinære priser.
Årskort - heile året kr 1.599
Kampanjepris for heilårskort kr 990 ( i salg oktober til november)
Halvårskort 1. halvår kr 599
Halvårskort 2. halvår kr 599

 

Folkets hus / Vinstra kinoKlikk for stort bilete
Folkets Hus/Vinstra Kino er lokale for Fron kulturskule, ungdomsklubb, kinoframsyningar, revy- og teaterframsyningar.

Leigesatsar ved Folkets Hus for 2019
Leigesatsar ved Folkets Hus for 2019
Type bruk Prisar Tidsrom
Leige av salen til arrangement kr. 1745,- pr dag
Leige av salen til kinobruk kr. 795,- pr dag
- kino fleire framsyningar kr. 375 pr film
Leige av scena kr. 410,- pr. kveld
Leige av rom i 3. etg. kr.190,- pr. time

Ved leige av sal til filmframsyning kjem det på kostnader knytt til leige av maskinist og ev. visningsrettigheiter.

Klikk for stort bileteInntunet

Konsertsalen ved Vinstra vidaregåande skole blir brukt til konsertar, revy- og teaterframsyningar, foredrag, m.m.

Leigesatsar Inntunet på Vinstra vidaregåande skule utanom skuletid 2019
Leigesatsar Inntunet på Vinstra vidaregåande skule utanom skuletid 2019
Leige av konsertsalen ved VVS Pris Tidsrom
Leige av salen til kommersielle aktørar kr 3.500,- pr. døgn
Leige av salen til lag og organisasjonar kr. 1.780 pr. døgn
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike