Du er her:

Kulturbygg

Her finn du informasjon om kulturbygg i Nord-Fron kommune. For booking av anlegg, nytt DM booking. Her ser du prisar for leige av Kåja idrettspark.

Viser bygget utanfrå - Klikk for stort bilete Vinstrahallen
Vinstrahallen er open kvar kveld og kvar helg for trening, kampar o.l. Hallen er elles godt rusta til å ta imot ulike kultur-, messe- og handelsarrangement i tillegg til idrettsbruken.

Leigesatsar ved Vinstrahallen for 2018
Prisar
Leige av hallen organisasjonar kr 420,- for 1/1 hall pr. time
Leige av hallen organisasjonar kr. 235,- for 1/2 hall pr. time
Leige av hallen til andre arrangement kr. 7945,- pr. dag
Leige av hallen individuell bruk kr 35,- pr. person pr. time
Leige av treningsrommet kr 120,- for organisasjonar pr. time
Leige grusplass, kommersielle aktørar kr. 5225,- pr døgn
Leige grusplass lag og org. (ikkje trening) kr. 1045,- pr døgn

 

Kåja idrettspark - Klikk for stort bilete

Kåja idrettspark

Kåja idrettspark er eit moderne fleirbruksanlegg med kunstgrasbane med undervarme for fotball, friidrettsanlegg, sandvolleyballbane, joggeløype og asfaltert aktivitetsflate for ballspel.

Leigesatsar for kommunale anlegg i Kåja idrettspark - lag frå Nord- og Sør-Fron 2018
Prisar
Leige garderobe kr. 180,-
Leige kunstgrasbane kr 690,- Heil bane til trening pr. time
Leige kunstgrasbane kr 410,- Halv bane til trening pr. time
Leige kunstgrasbane kr 1.150,- Heil bane til kamp pr. time
Leige kunstgrasbane kr 580,- Halv bane til kamp pr. time
Leige friidrettsanlegg kr 135,- Pr. time
Leige til skolane m/garderobe kr. 810,- Pr. time
Leige til skolane u/garderobe kr. 545 Pr. time
Leigesatsar for kommunale anlegg i Kåja idrettspark, lag frå andre kommunar og/eller arrangement 2018
Prisar
Leige garderobe kr 180,-
Leige kunstgrasbane kr 1.150,- Heil bane til trening pr. time
Leige kunstgrasbane kr 580,- Halv bane til trening pr. time
Leige kunstgrasbane kr 1.740,- Heil bane til kamp pr. time
Leige kunstgrasbane kr 870,- Halv bane til kamp pr. time
Leige friidrettsanlegg kr 350,- Pr. time
Med lag frå andre kommunar så meiner vi lag utanom Nord-Fron og Sør-Fron kommunar

 

Kvam trivselsbadukjent fotograf - Klikk for stort bilete

Kvam trivselsbad er ope for offentleg bading og for utleige til lag, organisasjonar, bedrifter og private. Kvam bygdahus er tilrettelagt for kroppsøvingsbruk og har ein veslesal som egner seg m.a. til møterom.

Leige- og betalingssatsar ved Kvam trivselsbad for 2018
Leige-og betalingssatsar Kvam trivselsbad 2018 Prisar
Leige av svømmehallen - lag/organisasjonar kr. 300,- Pr. time
Leige av svømmehallen - private/bedrifter kr. 380,- Pr. time
Billettprisar off. svømming - vaksne kr. 60,- Pr. time
Billettprisar off. svømming - barn kr. 30,- Pr. time
Klippekort off. svømming - vaksne kr. 500,- Pr. kort 10 klipp
Klippekort off. svømming - barn kr. 200,- Pr. kort 10 klipp
Kvam trivselsbad - opningstider
Vekedag Tidspunkt Gruppe
Måndag 18.00 - 19.00 Damer
19.00 - 21.00 Damer-Menn
Torsdag 17.00 - 19.00 Felles
Laurdag 12.00 - 14.00 Felles

 

Fron badeland / Fronsbadetfron_badeland_-_opning_046.jpg - Klikk for stort bilete
Fron badeland; " Fronsbadet" er eit regionalt badeanlegg som  kommunane Nord-Fron og Sør-Fron eig. Fron Badeland finn du på Harpefoss i Sør-Fron kommune. I anlegget finn du 25 meters svømmebasseng, 12,5 meters terapibasseng og stupebasseng. I tillegg er her klatrevegg,barnebasseng med 48 meters vannsklie, barnesklie, motstrømsanlegg og "grotte", steambad, sauna, boblebasseng og solplass med dusj. Sjå meir informasjon på Fron badeland si heimeside.

Billettprisar Fron Badeland 2018
Type billett Prisar
Voksen (over 16 år) kr 120,- enkeltbillett
Barn (3 - 16 år) kr 90,- enkeltbillett
Barn 0 - 2 år gratis
Klippekort voksen 12 klipp kr 1.120,-
Klippekort voksen 30 klipp kr 2.880,-
Klippekort voksen 50 klipp kr 4.500,-
Klippekort barn 12 klipp kr 950,-
Klippekort barn 30 klipp kr 2.160,-
Klippekort barn 50 klipp kr 3.375,-
1 vaksen og 2 barn kr 238,- Tillegg kr. 77,- for kvart barn utover 2
2 vaksne og 2 barn kr 334,- 2 voksne + 2 barn. Tillegg kr. 77,- for kvart barn utover 2
2 vaksne og 1 barn kr 264,-
Organiserte grupper -15% Min. 8 personar. 15% rabatt på ordinære priser.

 

Folkets hus / Vinstra kinoFolkets hus 1 - Klikk for stort bilete
Folkets Hus/Vinstra Kino er lokale for Fron kulturskule, ungdomsklubb, kinoframsyningar, revy- og teaterframsyningar.

Leigesatsar ved Folkets Hus for 2018
Prisar
Leige av salen til arrangement kr. 1720,- pr dag
Leige av salen til kinobruk kr. 785,- pr dag
- kino fleire framsyningar kr. 370 pr film
Leige av scena kr. 405,- pr. kveld
Leige av rom i 3. etg. kr.185,- pr. time

 

inntunet - Klikk for stort bilete Inntunet

Konsertsalen ved Vinstra vidaregåande skole blir brukt til konsertar, revy- og teaterframsyningar, foredrag, m.m.

Leigesatsar Inntunet på Vinstra vidaregåande skule utanom skuletid 2018
Leige av konsertsalen ved VVS Pris
Leige av salen til arrangement kr 1.750,- pr. døgn
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike