Du er her:

Motorferdsel i utmark og vassdrag

I Norge skal motorferdsel i utmark og vassdrag skje på en slik måte at vi vernar om natur og fremjar trivsel.

Kommunen har ansvar for at motorferdsel i utmark og vassdrag blir forvalta i samsvar med motorferdsellova og tilhøyrande regelverk.

Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Nord-Fron kommune, Oppland, utdrag:

                § 3.Elver og innsjøar mindre enn 2 kvadratkilometer

                På alle elvestrekningar og på innsjøar som er mindre enn 2 kvadratkilometer, er all ferdsel med motorfartøy forbode.

                § 4.Innsjøar større enn 2 kvadratkilometer Ferdsel med motorfartøy med motorkraft på inntil 10 HK er tillatt på innsjøar som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekningar, og på innsjøar mindre enn 2                 kvadratkilometer der desse inngår som ein del av eit farbart vassdrag.

                § 5.Vinstervatna For Vinstervatna (Kaldfjorden, Øyvatnet, Sandvatnet, Røya, Buvatnet og Innbusvatnet) er det tillatt med inntil 20 hk motorkraft.

 

For hele forskrifta sjå https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-05-08-823?q=forskrift Nord-Fron

Kommunen har plikt til å behandle søknader om dispensasjon frå det generelle forbudet mot motorferdsel i utmark og vassdrag, samt rettleie søkjarar i regelverket

 

 

 

 

Motorferdsel i utmark
Tittel Namn Telefon E-post
Plan- og miljøkonsulent Anders Nybakken 61 21 61 84 anders.nybakken@nord-fron.kommune.no
Fann du det du leita etter?
Næringssjef
 
917 12 155
 
Send epost

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike