Du er her:

Motorferdsel i utmark og vassdrag

I Norge skal motorferdsel i utmark og vassdrag skje på en slik måte at vi vernar om natur og fremjar trivsel. Kommunen har ansvaret for at regelverket blir følgd.

 

Kommunen si myndigheit

Kommunen har ansvar for at motorferdsel i utmark og vassdrag blir forvalta i samsvar med motorferdsellova og tilhøyrande regelverk.

Motorferdsel i utmark og vassdrag er ikkje tillatt med mindre anna følgjer av motorferdsellova eller med heimel i denne lova. Kommunen har plikt til å behandle søknader om dispensasjon frå det generelle forbudet mot motorferdsel i utmark og vassdrag, samt rettleie søkjarar i regelverket.

Kommunen har også myndigheit til å gje forskrifter etter motorferdsellova og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag (nasjonal forskrift). Det utdjupast her:

•Kommunen kan innskrenke adgangen til bruk av motorfartøy på større vatn, jamfør motorferdsellova § 4 siste ledd. 

•Kommunestyret kan gje forskrifter om a) landing og start med luftfartøy og b) bruk av motorbåt i vassdrag på mindre vatn. Dette er etter reglar i motorferdsellova § 5.

•Kommunestyret kan gje reglar om ulike former for kjøring, sjå nærare skildringar av desse i nasjonal forskrift § 3.

•Kommunestyret kan fastsette snøscooterløyper for fornøyelseskjøring, jamfør nasjonal forskrift § 4a.

 

 Liste av : Motorferdsel i utmark
Fann du det du leita etter?
Næringssjef
 
917 12 155
 
Send epost

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike