Du er her:

Er du pårørande?

Pårørande utfører viktige omsorgsoppgåver og er ein verdifull ressurs i omsorgsfelleskapet. På denne nettsida finn du linkar og aktuell informasjon slik at du som pårørande lettare skal finne kunnskap, stader kor du kan dele erfaringar, motta hjelp og støtte eller berre ha nokon å prate med.

Ved spørsmål om tenester innafor helse, pleie og omsorg kan du kontakte Marit Skoe Kvålen på telefon 61216257 eller på e-post: marit.skoe.kvaalen@nord-fron.kommune.no

RETTAR OG TILBUD TIL PÅRØRANDE

Nord-Fron kommune har følgjande tilbud til pårørande etter søknad:

Omsorgslønn

Omsorgslønn

Viss du som pårørande har særleg tyngande omsorgsarbeid og utfører oppgåver som elles måtte blitt utført av kommunen, kan få omsorgslønn.

Meir informasjon om og korleis søkje om omsorgslønn.

 

Avlastning

Avlastning

Ved langvarige og tunge omsorgsoppgåver kan du søkje om avlastning hos Nord-Fron kommune. Innvilga avlastning og form for avlastning blir vurdert i kvar enkelt sak.

Her finn du meir informasjon om og korleis søkje avlastning.

 

RÅD TIL PÅRØRANDE

nettsida til Pårørandesenteret finn du generelle råd til pårørande.

 

BARN SOM PÅRØRANDE

Har du barn som er pårørande, eller jobbar du med barn som pårørande? Då kan desse sidene vere svært nyttige:

barnsbeste.no

snakketøyet.no

 

NYTTIG INFORMASJON - LOKALT

NAV

NAV

NAV kan yte noko økonomisk bistand ved sjukdom i familien. Det er også mogeleg å søkje om tekniske hjelpemiddel.

Grunn- og hjelpestønad

Sjukdom i familien

Hjelpemidlar

 

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen

Nord-Fron Frivilligsentral er ein møteplass for personar som har behov for hjelp eller ønskjer å gje hjelp. Frivillgsentralen har mange tilbod.

 

 

RESSURSSIDER

Helsenorge - nyttig info

PårørendeSenteret

Pårørendesenteret i Oslo

Helsedirektoratet - brosjyre om når ein av våre næraste døyr

Nasjonalforeningen for folkehelsen - demens

Kreftforeningen

Pasient- og brukerombud

Er du berørt av ein annan sitt rusproblem?

 

VELFERDSTEKNOLOGI

Velferdsteknologi kan vere eit hjelpemiddel for å gjere kvardagen enklare å meistre, både som pårørande og brukar. Du kan lære meir om kva velferdsteknologi er og om moglegheitene som finnst ved bruk av velferdsteknologi i denne e-læringa:

E-læring velferdsteknologi

Har du spørsmål om velferdsteknologi som Nord-Fron kommune tilbyr, ta kontakt med kommunalsjef Sverre Sætre på tlf. 61216154 denne e-postadressa; sverre.saetre@nord-fron.kommune.no

 

Enkelte løysingar kan også dekkast av NAV.

 

AKTUELLE TENESTER

Her finn du linkar til nokre aktuelle tenester frå Helse, pleie og omsorg

Heimetenesta

Sjukeheim

Ergoterapi

Demensomsorg/-koordinator

Kreftomsorg

Rus og psykisk helse

Dagtilbud

NAV

Dersom du vil klage på eit vedtak finn du informasjon og rettleiing her; Klageadgang på kommunale tenester.

På Nord-Fron kommune si nettside ser du ei fullstendig oversikt over alle tenestene .

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike