Du er her:

Sundheim Bo- og Treningssenter - tenester

Sundheim Bo- og Treningssenter er base for pleie- og omsorgstenestene i kommunen med 72 institusjonsplassar fordelt på 4 avdelingar.

Her tilbys det rehabilitering, kortids- og avlastningsplass, samt sjukeheimsplass.

Kommunen er godt i gang med planlegging av framtidas omsorgsutfordringar fram mot 2025 - noko som vil resultere i omfattande bygningsmessige og driftsmessige endringar. 

Drifta på Sundheim er organisert i to verksemdsområder; Institusjon og Heimetenester. Vaskeri og reinhald er i tillegg organisert under verksemdsområdet Teknisk drift

 

Institusjon med langtidsavdelingane har tilsaman 54 plassar ( avd. Øst, avd. Vest og Sundtunet har 18 plassar kvar). Avdeling Korttid/rehabilitering har 18 plassar som Heimetenesta disponerer.

Post- og besøksadresse: Sundheim Bo-og Treningssenter, Sundheimsvegen 30, 2640 Vinstra.
Resepsjonen på Sundheim tlf. 61 21 64 00.

Sundheim Bo-og Treningssenter
Sundheim Bo-og Treningssenter
Namn Funksjon Telefon
Hanne K. Kvamme Verksemdsleiar Institusjon 61216370/98443540
Åste R. Sandbu Verksemdsleiar Heimetenester 61216400
Fann du det du leita etter?

Sverre Sætre

Kommunalsjef
 
61216154
 
971 81 112
 
Send epost

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike