Du er her:

Tenester for funksjonshemma (TFF)

TFF gir døgnbaserte heimetenester for dei med nedsett funksjonsevne. Avdelinga ligg i Givravegen.

Tenester i TFF

TFF gir følgjande tenester:
- praktisk hjelp og opplæring.
- hjelp i bustad med heildøgn omsorgstenester

NOA

NOA er arbeidsplassen til våre brukere der det blant annet produseres ved for salg. NOA tar også på seg pakking av diverse ting for bedrifter som har behov for det.

Tilgjenge

Tenestene er døgnbaserte.

Avlastning

TFF har eit avlastningstilbud for barn og ungdom.

Informasjon

For meir informasjon kan du ta kontakt med TFF på telefon 61 21 60 30.

Tenester for funksjonshemma
Tenester for funksjonshemma
Virksomhetleiar Namn: Telefon/Mobil: E-post:
Avd.leiar Liv Berge 979 53 901 liv.berge@nord-fron.kommune.no
Solveig Slettkoloen Myren 612164359 28 579 solveig.slettkoloen.myren@nord-fron.kommune.no
Marit Tokse 908 45 064 marit.tokse@nord-fron.kommune.no
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike