Du er her:

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm kan du leige frå kommunen dersom du har behov for det.

Slik fungerer alarmen

Når du utløyser alarmen går meldinga til Vaktsentralen på Otta (tlf. 90 97 16 79). Dei skal ha ei liste med 3 namn som dei kan kalle på om du treng hjelp.

Du er sjølv ansvarleg for å gi beskjed til Sundheim om du endrar telefonnummer, adresse eller at utrykkingspersonane på liste endrast.


Om du ønskjer tryggleiksalarm må du sjølv skaffe 3 personar som er villig til å rykke ut til deg om du har utløyst alarmen. Det er eit krav at dei har nøkkel til bustaden din, så dei kjem inn om døra skulle være låst.

Pris

Her finn du pris for trygghetsalarm.

 

 

Anna informasjon

Dersom du ønskjer meir informasjon eller å bestille tenesta kan du ta kontakt med:
Sundheim Bo- og Treningssenter, Sundheimsvegen 30, 2640 Vinstra. Tlf. 61 21 64 00

Fann du det du leita etter?

Åste  Ringen Sandbu

Virksomhetsleiar
 
61 21 64 40
 
958 10 515
 
Send epost

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike