Du er her:

Kommunalt planarbeid

Samfunnet vårt endrar seg raskt. For å kunne styre utviklinga slik kommunen ynskjer er det viktig å ha gode planar.

Alle kommunar skal gjennomføre planlegging med sikte på å samordne den fysiske, sosiale, økonomiske, estetiske og kulturelle utviklinga i kommunen.

I det kommunale plansystemet er det kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel som skal gje grunnlag for den ønska utviklinga i kommunen. Måla og retningslinene i kommuneplan skal innhaldsmessig følgjast opp i det daglege virke, budsjett og økonomiplan, temaplanar, kommunedelplanar og reguleringsplanar.

 

Fann du det du leita etter?
Kommunalsjef
 
61 21 61 14
 
907 90 573
 
Send epost

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike