Du er her:

Kunngjeringar/høyringar

Arbeidet med arealplanar blir gjort kjent i tre faser av prosessen:

  • Varsel om oppstart av planarbeid
  • Offentleg ettersyn/høyring av planforslag
  • Kunngjering av vedtak

 

I kartløysinga PlanInnsyn eller Kommunekart finn du arealplanar som er under behandling (ligg som blå skravur). Tilhøyrande informasjon og plandokument finn du ved å klikke innanfor planområdet som er vist som blått.  

Informasjon om planar som er under arbeid eller nyleg vedtekne planar, finn du nedanfor:

 

 

 

 

.

Kommunestyret har i møte den 28.08.2019, sak 064/19, eigengodkjent detaljreguleringsplan for Furusjøen vassverk.

Planen legg til rette for å byggje vassbehandlingsanlegg knytt til prosjektet VA-Furusjøen.

 

 

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike