Du er her:

Kunngjeringar/høyringar

Arbeidet med arealplanar blir gjort kjent i tre faser av prosessen:

  • Varsel om oppstart av planarbeid
  • Offentleg ettersyn/høyring av planforslag
  • Kunngjering av vedtak

 

I kartløysinga PlanInnsyn eller Kommunekart finn du arealplanar som er under behandling (ligg som blå skravur). Tilhøyrande informasjon og plandokument finn du ved å klikke innanfor planområdet som er vist som blått.  

Informasjon om planar som er under arbeid eller nyleg vedtekne planar, finn du nedanfor:

 

 

 

 

 

Areal + AS har på vegner av Tinde utvikling AS varsla om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Eidesand bustadområde. Frist for merknad ved planstart er 15.06.2019.

 

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike