Du er her:

Eigedomsskatt

Frå 1. januar 2011 vart det vedtatt ny eigedomsskattetakst for alle eigedomar i Nord-Fron kommune. Taksten vil danne grunnlaget for utskriving av eigedomsskatt i 10 år framover.

Nord-Fron kommunestyre vedtek i sine budsjettmøter i desember ein generell skattesats for næring som fram til nå har vore på 7 o/oo. Bustadhus og hytter har hatt ein skattesats på 3 o/oo og eit botnfrådrag på kr. 150.000 for kvar bueining og dette har også vore likt i fleire år.

Detaljert informasjon om korleis taksten er utrekna på kvar eigedom vart utsendt til alle eigarar i mars 2011, men opplysningar kan du få ved å vende deg til eigedomsskattekontoret.

.

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike