Du er her:

Skatt og likning

Nord-Fron kommune har avtale med Øyer kommune v/ kemneren i Sør-Gudbrandsdal når det gjeld innkrevjing av skatt og innfordring av kommunale krav.

Dette inneber at Kemneren i Sør-Gudbrandsdal utøver skatteoppkrevjarrolla samt følgjer opp innfordring av kommunale krav for Nord-Fron kommune. Avtala omfattar også arbeidsgjevarkontroll.

Leiar av kontoret er Åsmund Skjeldnes. Kontoret er lokalisert på Tingberg i Øyer og har til saman 14 stillingar og betjener kommunane Lillehammer, Gausdal, Nord-Fron og Øyer.

Kommunehuset i Nord-Fron vil inntil vidare vera betjent annakvar onsdag ( i oddetalsveker).

 

Kontaktinformasjon:
Telefon                                61 26 81 00

E-post                                 post@kem.oyer.kommune.no

Her finn du heimesida til Kemneren i Sør-Gudbrandsdal.

Post- og besøksadresse           Kongsvegen 325, 2636 Øyer                                         

Konti for betaling av skatt                      6345 06 05168

For elektroniske innbetalinger må ein bruke kid, sjå www.skattetaten.no for kidberekning (sjølvbetjening - Lag kid.nr.)

 

Anna kontaktinformasjon:

Skatt Øst ( tidlegare likningskontor, skattefut og fylkesskattekontor)Postboks 1073, Valaskjold
1705 SARPSBORG
Tlf: 800 80 000
Faks: 612 36 780
E-post: skattost@skatteetaten.no


Enhet for Arbeidsgiver-og arbeidstakerregisteret ( Aa-registeret)
Postboks 4330
2308 HAMAR
Tlf: 620 24 000
Faks: 620 24001
E-post: aa-registeret@nav.no


Skatt Vest ( tidlegare sentralskattekontoret for utenlandssaker)Postboks 8130
4068 STAVANGER


OPPGAVEREGISTERET – POSTBOKS 1600, 8901 BRØNNØYSUND (Tlf. 750 07 500/FAKS. 750 07 505) Kan gi bedrifter kunnskap om kva slags oppgaveplikter som til ein kvar tid gjeld for den enkelte.
Alle næringsdrivande har plikt til å føre regnskap og innrette regnskapet slik at oppgaveplikta overfor skattemyndigheitene kan bli oppfylt. Bokføringspliktige skal anvende reglane om registrering og dokumentasjon av
Rekneskapsopplysningar (bokføring) i Bokføringsloven av 19.11.2004 nr.1531 og forskrift om bokføring av 1.12.2004. nr.1558.

Fann du det du leita etter?
leiar Sør-Gudbrandsdal Kemnerkontor
 
61 26 81 00
 
Send epost

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike