Du er her:
Publisert 08.02.2018

Leigesatsar for Folkets Hus og andre kommunale kulturbygg er vedteke i Nord-Fron kommunestyre

Generelt om leigesatsar for utleige av kommunale kulturbygg-og anlegg:

Når kulturbygg-og anlegg er leigd ut til arrangement som går over fleire dagar, kan leigeprisen bli vurdert i kvart enkelt tilfelle. Dette gjeld også når istandsetting/rigging av bygg og anlegg går utover eit døgn. I slike tilfelle vil pris pr. arrangement i dei enkelte anlegga bli lagt til grunn for utrekninga.

Publisert 07.01.2019

Betalingssatsar for barnehage er vedteke av kommunestyret.

Publisert 07.01.2019

Prisar på foreldrebetaling i skulefritidsordninga ( SFO) blir vedteke av kommunestyret.

Publisert 07.01.2019

Leigesatsar for Vinstrahallen og andre kommunale kulturbygg blir årleg vedteke i Nord-Fron kommunestyre.

Generelt om leigesatsar for utleige av kommunale kulturbygg-og anlegg:

Når kulturbygg-og anlegg er leigd ut til arrangement som går over fleire dagar, kan leigeprisen bli vurdert i kvart enkelt tilfelle. Dette gjeld også når istandsetting/rigging av bygg og anlegg går utover eit døgn. I slike tilfelle vil pris pr. arrangement i dei enkelte anlegga bli lagt til grunn for utrekninga.

Publisert 07.01.2019

Leigesatsar for Kvam bygdahus og andre kommunale kulturbygg blir årleg vedteke i Nord-Fron kommunestyre.

Generelt om leigesatsar for utleige av kommunale kulturbygg-og anlegg:

Når kulturbygg-og anlegg er leigd ut til arrangement som går over fleire dagar, kan leigeprisen bli vurdert i kvart enkelt tilfelle. Dette gjeld også når istandsetting/rigging av bygg og anlegg går utover eit døgn. I slike tilfelle vil pris pr. arrangement i dei enkelte anlegga bli lagt til grunn for utrekninga.

Publisert 07.01.2019

Leigesatsar for Kvam trivselsbad og andre kommunale kulturbygg blir vedteke av kommunestyret i Nord-Fron.

Publisert 07.01.2019

Leige- og betalingssatsar ved skolane er vedteke i Nord-Fron kommunestyre.

Publisert 07.01.2019

Leigesatsar for kommunale anlegg i Kåja idrettspark blir vedteke i Nord-Fron kommunestyre.

Det er " to sett" med betalingssatsar:

1. Leigesatsar for lag frå Nord- og Sør-Fron

2. Leigesatsar for lag frå andre kommunar og/eller til arrangement

Generelt om leigesatsar for utleige av kommunale kulturbygg-og anlegg:

Når kulturbygg-og anlegg er leigd ut til arrangement som går over fleire dagar, kan leigeprisen bli vurdert i kvart enkelt tilfelle. Dette gjeld også når istandsetting/rigging av bygg og anlegg går utover eit døgn. I slike tilfelle vil pris pr. arrangement i dei enkelte anlegga bli lagt til grunn for utrekninga.

Publisert 07.01.2019

Leigesatsar for Kåja stemneplass og andre kommunale kulturanlegg og bygg blir årleg vedteke i Nord-Fron kommunestyre. 

Generelt om leigesatsar for utleige av kommunale kulturbygg-og anlegg:

Når kulturbygg-og anlegg er leigd ut til arrangement som går over fleire dagar, kan leigeprisen bli vurdert i kvart enkelt tilfelle. Dette gjeld også når istandsetting/rigging av bygg og anlegg går utover eit døgn. I slike tilfelle vil pris pr. arrangement i dei enkelte anlegga bli lagt til grunn for utrekninga.

Publisert 07.01.2019

Leigesatsar for utleige av konsertsalen ved Vinstra vidaregåande skole er vedteke i Nord-Fron kommunestyre

Generelt om leigesatsar for utleige av kommunale kulturbygg-og anlegg:

Når kulturbygg-og anlegg er leigd ut til arrangement som går over fleire dagar, kan leigeprisen bli vurdert i kvart enkelt tilfelle. Dette gjeld også når istandsetting/rigging av bygg og anlegg går utover eit døgn. I slike tilfelle vil pris pr. arrangement i dei enkelte anlegga bli lagt til grunn for utrekninga.

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike