Du er her:
Publisert 07.01.2019

Betalingssatsar for Vinstra kino blir årleg vedtatt i Nord-Fron kommunestyre.

Publisert 07.01.2019

Purregebyr og erstatning ved manglande innlevering og ved øydelagt materiale er vedteke i Nord-Fron kommunestyre.

Publisert 07.01.2019

Kommunestyret vedtek at det frå og med 2019 blir innført salg av årskort. Salget kan starte i 2018. Ordninga med salg av klyppekort blir fasa ut i løpet av 2019.

Publisert 08.01.2019

Betalingsregulativ pkt. 8; Diverse føresegner og pkt. 9; Betalingsbestemmelsar.

Kommunestyret vedtek betalingsregulativet.

Publisert 08.01.2019

Betalingsregulativ pkt. 5 - Dispensasjonar.

Publisert 08.01.2019

Betalingsregulativ pkt. 6; Plansaker og pkt. 7; Endring av reguleringsplanar.

 

Betalingsregulativ etter Plan-og bygningslova  blir årleg vedtatt av kommunestyret

Publisert 08.01.2019

Betalingsregulativ pkt. 2 - 4.4 Tiltak som krev søknad og løyve som tiltakshavar kan følgje opp sjølv.
Omfattar mindre byggearbeid på bebygd eigedom, inngjerding på fritidseigedommar, driftsbygningar i landbruket, behandling av søknader, godkjenning av føretak for ansvarsrett.

Betalingsregulativ etter Plan- og bygningslova blir årleg vedtatt av kommunestyret.

Publisert 08.01.2019

Betalingsregulativ pkt.1 - 1.12 - Tiltak som krev søknad og løyve.

Betalingsregulativ etter Plan- og bygningslova blir årleg vedtatt av kommunestyret.

Publisert 08.01.2019

Betalingssatsar for Fron kulturskule er vedteke i Nord-Fron kommunestyre.

Publisert 23.01.2019

Gebyrregulativet vart vedtatt i K.sak 117/18 i møte 11.12.18.

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike