Du er her:
Publisert 24.01.2019

Kommunestyret vedtek betalingssatsar for pleie- og omsorgstenester.

Publisert 24.01.2019

Betalingssatsar for heimehjelp/praktisk bistand er vedteke av kommunestyret. 

Publisert 29.01.2019

Prisar for kommunaltekniske tenester blir årleg vedtatt av kommunestyret

Kommunale avgifter blir fakturert i 12 terminar med forfall 20. i kvar månad, men med slike unntak:

  • Avgifter som gjeld jakt/fiskebu ein gong pr. år. Forfall 20. mai
  • Feiing blir fakturert ein gong pr. år. Forfall 20. august
  • Septik/slam blir fakturert ein gong pr. år. Forfall 20. november
  • Målarleige vassmålar blir fakturert ein gong pr. år. Forfall 20. november.

Dei som ønskjer 4 terminar istadenfor 12 kan få dette ved å ta kontakt med kommunen.

Publisert 19.07.2019

Leigesatsar ved Kvamstunet og Gammelbanken blir årleg vedteke i Nord-Fron kommunestyre.

Generelt om leigesatsar for utleige av kommunale kulturbygg-og anlegg:

Når kulturbygg-og anlegg er leigd ut til arrangement som går over fleire dagar, kan leigeprisen bli vurdert i kvart enkelt tilfelle. Dette gjeld også når istandsetting/rigging av bygg og anlegg går utover eit døgn. I slike tilfelle vil pris pr. arrangement i dei enkelte anlegga bli lagt til grunn for utrekninga.

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike