Du er her:

Leigesatsar for kommunale anlegg i Kåja idrettspark.

Leigesatsar for kommunale anlegg i Kåja idrettspark blir vedteke i Nord-Fron kommunestyre.

Det er " to sett" med betalingssatsar:

1. Leigesatsar for lag frå Nord- og Sør-Fron

2. Leigesatsar for lag frå andre kommunar og/eller til arrangement

Generelt om leigesatsar for utleige av kommunale kulturbygg-og anlegg:

Når kulturbygg-og anlegg er leigd ut til arrangement som går over fleire dagar, kan leigeprisen bli vurdert i kvart enkelt tilfelle. Dette gjeld også når istandsetting/rigging av bygg og anlegg går utover eit døgn. I slike tilfelle vil pris pr. arrangement i dei enkelte anlegga bli lagt til grunn for utrekninga.

Det er fri leige for ordinære kultur- og idrettsaktivitetar barn og ungdom til og med 19 år. Her finn du retningsliner for fri leige i kommunale lokale (PDF, 192 kB)

Leigesatsar for kommunale anlegg i Kåja idrettspark - lag frå Nord- og Sør-Fron og lag frå andre kommunar / arr. 2019
Leigesatsar for kommunale anlegg i Kåja idrettspark - lag frå Nord- og Sør-Fron og lag frå andre kommunar / arr. 2019
Type leige Prisar lag frå Nord og Sør-Fron Prisar lag frå andre kommunar og/eller arr. Tidsrom
Leige garderobe kr. 185,- kr. 185,- pr. time
Leige kunstgrasbane kr 700,- kr. 1.165,- Heil bane til trening pr. time
Leige kunstgrasbane kr 415,- kr. 585,- Halv bane til trening pr. time
Leige kunstgrasbane kr 1.165,- kr. 1.765,- Heil bane til kamp pr. time
Leige kunstgrasbane kr 585,- kr. 883,- Halv bane til kamp pr. time
Leige friidrettsanlegg kr 137,- kr. 355,- Pr. time
Leige til skolane m/garderobe kr. 820,- Pr. time
Leige til skolane u/garderobe kr. 550 Pr. time
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike