Du er her:

Leigesatsar Kåja stemneplass og Rondane høgfjellssene 2019

Leigesatsar for Kåja stemneplass og andre kommunale kulturanlegg og bygg blir årleg vedteke i Nord-Fron kommunestyre. 

Generelt om leigesatsar for utleige av kommunale kulturbygg-og anlegg:

Når kulturbygg-og anlegg er leigd ut til arrangement som går over fleire dagar, kan leigeprisen bli vurdert i kvart enkelt tilfelle. Dette gjeld også når istandsetting/rigging av bygg og anlegg går utover eit døgn. I slike tilfelle vil pris pr. arrangement i dei enkelte anlegga bli lagt til grunn for utrekninga.

Leigesatsar Kåja stemneplass 2019
Leigesatsar Kåja stemneplass 2019
Leigesats Kåja stemneplass 2019 Pris Tidsrom
Leige stemneplass m/backstagehus, eks. strøm kr 8490,- pr døgn
Leige grusplass kommersielle aktørar kr 5310,- pr døgn
Leige grusplass lag og organisasjonar kr 1035,- pr døgn
Leigesatsar Rondane høgfjellsscene 2019
Leigesatsar Rondane høgfjellsscene 2019 Pris Tidsrom
Leige scene m backstagehus, inkl.vask for kommersielle aktørar kr 6000,- pr døgn
Leige scene m backstagehus, inkl.vask for lag og organisasjonar kr 2040,- pr døgn
Opp- og nedrigg av scenetak alle leigetakarar kr 2500 pr. arrangement
Strøm, vatn/avløp blir fakturert etter medgått forbruk
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike