Du er her:

Leigesatsar ved Folkets Hus.

Leigesatsar for Folkets Hus og andre kommunale kulturbygg er vedteke i Nord-Fron kommunestyre

Generelt om leigesatsar for utleige av kommunale kulturbygg-og anlegg:

Når kulturbygg-og anlegg er leigd ut til arrangement som går over fleire dagar, kan leigeprisen bli vurdert i kvart enkelt tilfelle. Dette gjeld også når istandsetting/rigging av bygg og anlegg går utover eit døgn. I slike tilfelle vil pris pr. arrangement i dei enkelte anlegga bli lagt til grunn for utrekninga.

Merknader:

Det er fri leige for ordinære kultur- og idrettsaktivitetar for barn og ungdom til og med 19 år i kommunale lokale. Her finn du retningsliner for fri leige i kommunale lokale (PDF, 192 kB).

Reinhald er inkludert i utleigeprisen ved utleige til kinobruk og utleige av scena.

Leigesatsar ved Folkets Hus for 2019
Leigesatsar ved Folkets Hus for 2019
Type bruk Prisar Tidsrom
Leige av salen til arrangement kr. 1745,- pr dag
Leige av salen til kinobruk kr. 795,- pr dag
- kino fleire framsyningar kr. 375 pr film
Leige av scena kr. 410,- pr. kveld
Leige av rom i 3. etg. kr.190,- pr. time
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike