Du er her:

Leigesatsar ved Kvamstunet og Gammelbanken

Leigesatsar ved Kvamstunet og Gammelbanken blir årleg vedteke i Nord-Fron kommunestyre.

Generelt om leigesatsar for utleige av kommunale kulturbygg-og anlegg:

Når kulturbygg-og anlegg er leigd ut til arrangement som går over fleire dagar, kan leigeprisen bli vurdert i kvart enkelt tilfelle. Dette gjeld også når istandsetting/rigging av bygg og anlegg går utover eit døgn. I slike tilfelle vil pris pr. arrangement i dei enkelte anlegga bli lagt til grunn for utrekninga.

Leigesatsar ved Kvamstunet og Gammelbanken.                                                                                                           

Leigesatsar for Kvamstunet 2019
Leigesatsar for Kvamstunet 2019
Leigesatsar Kvamstunet Prisar Tidsperiode
Leige av heile huset til private arrangement kr. 880,- pr. arrangement
Leige av lokale til frisør / fotpleie o.l. kr. 325,- pr. mnd

 

Leigesatsar ved Gammelbanken for 2019
Leigesatsar ved Gammelbanken for 2019
Leigesatsar Gammelbanken Prisar Tidsperiode
Leige av 1. etg. til priv. arrangement månd-torsd. kr. 365,- pr. arr
Leige av 1. etg. til priv. arrangement fred-sønd + helligdagar kr. 883,- pr. arr
Leige av kjellar til priv.arrangement månd-torsd kr. 177,- pr. arr
Leige av kjellar til priv.arrangment fred-sønd + helligdagar kr. 441,- pr. arr
Leige av 1.etg. til frivillige lag/org månd-torsd Gratis
Leige av 1.etg. til frivillige lag/org fred-sønd + helligdagar kr. 883,- pr. arr
Leige av kjellar til frivillige lag/org månd-torsd Gratis
Leige av kjellar til frivillige lag/org fred-sønd + helligdagar kr. 441,- pr. arr
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike