Du er her:

Leigesatsar ved Vinstrahallen

Leigesatsar for Vinstrahallen og andre kommunale kulturbygg blir årleg vedteke i Nord-Fron kommunestyre.

Generelt om leigesatsar for utleige av kommunale kulturbygg-og anlegg:

Når kulturbygg-og anlegg er leigd ut til arrangement som går over fleire dagar, kan leigeprisen bli vurdert i kvart enkelt tilfelle. Dette gjeld også når istandsetting/rigging av bygg og anlegg går utover eit døgn. I slike tilfelle vil pris pr. arrangement i dei enkelte anlegga bli lagt til grunn for utrekninga.

Leigesatsar ved Vinstrahallen for 2019
Leigesatsar ved Vinstrahallen for 2019
Type leige Prisar Tidsrom
Leige av hallen organisasjonar kr 425,- for 1/1 hall pr. time
Leige av hallen organisasjonar kr. 238,- for 1/2 hall pr. time
Leige av hallen til andre arrangement kr. 8050,- pr. dag
Leige av hallen individuell bruk kr 35,- pr. person pr. time
Leige av treningsrommet kr 120,- for organisasjonar pr. time

Merknader:

Det er fri leige for ordinære kultur- og idrettsaktivitetar for barn og ungdom til og med 19 år i kommunale lokale.  Her er retningsliner for fri leige i kommunale lokale. (PDF, 192 kB)

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike