Du er her:

Rusomsorg

Tilbod om oppfølging og behandling blir gjeve i psykisk helse som no heiter Rus og psykisk helse (ROP).

Tenesta skal gje råd, rettleiing og hjelpetiltak til dei som treng hjelp med sitt rusmisbruk.

På tilsvarande måte skal det gis råd, rettleiing og hjelp til vedkommandes familie.

Rus

Rusansvarleg skal samhandle med NAV, barnevern og skulane.

 

Kontaktperson - rusomsorg
Kontaktperson - rusomsorg
Namn Telefon
Svanhild Sletten 90731650
Nina Birgitte Haugen 91852042
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike