Du er her:

Støttekontakt og avlastningsordningar

Informasjon om ordningen med støttekontakt, besøkshjem og avlastning. Konsulent for funksjonshemma er ei eige stilling som gjev tilbod om avlastning, støtte, råd og rettleiing til personar som med si funksjonshemming og/eller pårørande har behov for det. Konsulenten kan også hjelpe til med å koordinere hjelp som blir gjeve.

Støttekontakt

Støttekontakt gis til personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problem. Her finn du

 

Besøksheim

Besøksheim nyttast særleg innanfor barnevernet , men også til familier som av ulike grunnar har eit særleg tyngande omsorgsarbeid grunna sjukdom, funksjonshemming o.l.

Anna avlasting

Anna avlasting nyttast i dei tilfella der behovet for hjelp er særleg omfattande.
 

Søknad

Tildeling av teneste(r) vil skje på bakgrunn av ei individuell vurdering i samarbeid med søkjar.

Søknadsskjema finn du som link til artikkelen.
 

Informasjon

Ønskjer du meir informasjon om støttekontakt og/eller avlasting, kan du ta kontakt med ein av dei som står på lista nedanfor.

BoFa - støttekontakt og avlasting
BoFa - støttekontakt og avlasting
Navn Område Tlf E-post
Ann Kristin Hoel Barnevern 61216235 Ann Kristin Hoel
Marit Skoe Kvålen Konsulent for funksjonshemma 61216257/ 90802563 Marit Skoe Kvålen
Svanhild Sletten Rus og psykisk helse 61216040 Svanhild Sletten
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike