Du er her:

Kloakk

Nord-Fron kommune har anlegg for avlaup/kloakkbehandling i tilknytting til tettstadene Vinstra, Kvam og Skåbu.

Reinseanlegg Vinstra

Reinseanlegget i Kåja på Vinstra har ein kapasitet på 4500 pe og tek mot avlaup frå Vinstraområdet og reiselivsområda på Fefor og Gålå. Ca. 30% av mengda blir sendt vidare i leidning til Frya reinseanlegg, mens resten blir behandla i Vinstraanlegget.

Reinseanlegg Kvam

Reinseanlegget på Kvam har ein kapasitet på 1510 pe og reinsar kloakk frå heile sentrumsområdet med bustadfelt og Kvamsfjellet.

Reinseanlegg Skåbu

Reinseanlegget i Skåbu har ein kapasitet på ca 200 pe og dekkjer sentrumsområdet og hytteområdet i Holslåa.

Tømming av septiktank

I Nord-Fron kommune er det Gudbrandsdal miljø entrepenør AS v. Havn og Haverstad som utfører tømming av septiktankar. Dersom du treng ekstra tømming kan du nå dei på tlf. 994 92 000.

Informasjon

Ved spørsmål om - ta kontakt med Servicetorget tlf. 612 16 100.

Kontaktpersonar Kloakk
Namn Telefon E-post
Trond Riiser 61 21 61 28/91 39 20 33 trond.riiser@nord-fron.kommune.no
Fann du det du leita etter?
Virksomhetsleder
 
61 21 61 67
 
971 94 880
 
Send epost

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike