Du er her:
Ledige kommunale boligtomter
Publisert 15.05.2019

Det er 3 ledige tomter i Huskero-feltet.

Bustadfeltet ligg nord i Rustebygda med ca 5 min. kjøretid til Vinstra sentrum. Det er gang - og sykkelveg til Ruste barnehage, Barhaug skole og kommunesenteret Vinstra. Frå Huskero er det kort veg til Gålå-og Fefor området med tur-, ski-, slalåm og sykkelløyper.

Ved å gå inn på kartlinken nedanfor kan du klikke på tomtene og få opp adresse, gards- og bruksnummer, tomtestorleik m.m.

https://kommunekart.com/?urlid=28d04bff66134360ba80861a44f4c8d2

Publisert 15.05.2019

Nord-Fron kommune har bustadtomter til salgs både i Vinstra og Kvam, i tillegg til Ruste og fjellbygda Skåbu. 

Ved å gå inn på kartlinken nedanfor kan du klikke på tomtene og få opp adresse, gards- og bruksnummer, tomtestorleik m.m.

Ledige bustadtomter i Nord-Fron

Publisert 15.05.2019

Det er 2 ledige tomter for salg på Midtmoen. Midtmoen ligg som ei forlenging av Givravegen.

 

Kartutsnitt over ledige tomter i Midtmoen.

 

 

Her finn du kommunekartet med innteikna tomter.

Publisert 27.01.2017

Det er 2 ledige tomter i Bergumfeltet.

Bergumfeltet ligg lengst nord i Kvam og tomtene ligg solvendt og med utsikt.

Feltet ligg sentrumsnært og det er ca 5-10 min. kjøretid til både Kvam barnehage og Kvam skole. 

Kartutsnitt over bustadfeltet med oversikt ledige tomter

 

 

 

Ved å gå inn på kartlinken nedanfor kan du klikke på tomtene og få opp adresse, gards-og bruksnummer, tomtestorleik m.m.

Kart over ledige tomter i Bergumfeltet

Publisert 26.01.2017
Bustadhus i Kjeldevegen øvst i Toksefeltet

Det er 7 ledige tomter i den eldre delen av Toksefeltet. Frå Toksefeltet er det flott utsikt mot Feforkampen og Lomoen på Vinstra.Toksefeltet ligg ca 3 km frå Vinstra sentrum og det er gang- og sykkelveg frå Toksefeltet  til Sødorp skole og sentrum. Frå Vinstra sentrum tek det ca 5-7 min. med bil. Lysløype på Berglandsjordet øvst i Toksefeltet.

Desse tomtene er kr. 145 000 billegare enn dei nye tomtene i Toksefeltet.

 

Ved å gå inn på kartlinken nedanfor kan du kikke på tomtene og få opp adresse, gards- og bruksnummer, tomtestorleik m.m.

https://kommunekart.com/?urlid=ebcb5acbdc57431d8c330c8fbf6adb0f

Publisert 26.01.2017

Det er 6 ledige tomter i Austlifeltet.

Austlifeltet ligg i naturskjønne omgjevnader i Skåbu; på øversida av Fv 425 og Skåbu sentrum med m.a. barnehage og barne-og ungdomsskole .

Bustadfeltet ligg sørvendt og solrikt med flott turterreng, lysløype og svømmehall i umiddelbar nærleik.

Kartutsnitt over bustadfeltet med ledige tomter

 

 

Ved å gå inn på kartlinken nedanfor kan du klikke på tomtene og få opp adresse, gards- og bruksnummer, tomtestorleik m.m.

https://kommunekart.com/?urlid=8fc7988259014cf284a27b0f80a25547

Publisert 26.01.2017

Det er 2 ledige tomter i Brandstadfeltet.

Brandstadfeltet er eit lite bustadfelt som ligg fritt og fint til sør i Ruste. Brandstadfeltet ligg i landlege omgjevnader og det er gardsbruk i nærleik og rundt bustadfeltet. Det er kort avstand - ca. 5 min. kjøretid til Ruste  barnehage og ytterlegare 5 min. kjøretid til Vinstra sentrum. 

Kort avstand også til det attraktive Gålå-og Feforområdet med tur-, ski-, slalåm og sykkelløyper.

Kartutsnitt over bustadfeltet med oversikt ledige tomter

 

 

Ved å gå inn på kartlinken nedanfor kan du klikke på tomtene og få opp adresse, gards-og bruksnummer, tomtestorleik m.m.

https://kommunekart.com/?urlid=30463dbf289d434a91ecf0e3ec8b0981

Publisert 02.12.2016

I Nedre Solhellinga er det ledig ___ tomter. Dette nye bustadfeltet har flott utsikt mot Feforkampen og Lomoenområdet på Vinstra.

Nedre Solhellinga med 10 bustadtomter vart fyrste gong lagt ut for salg våren 2015 og er ei utviding av eksisterande bustadområde i Toksefeltet på Vinstra.  

Kart over bustadfeltet med nummererte ledige tomter - FIL FRÅ SVEIN

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike