Du er her:

Midtmoen bustadfelt på Vinstra

Klikk for stort bilete Det er 2 ledige tomter for salg på Midtmoen. Midtmoen ligg som ei forlenging av Givravegen.

 

Klikk for stort bilete Kartutsnitt over ledige tomter i Midtmoen.

 

 

Her finn du kommunekartet med innteikna tomter.

Tomtefeltet er opparbeida slik som reguleringsplanen viser. Utbygging av neste trinn er ikkje bestemt.

Nord-Fron kommune satsar på utbygging av fine store tomter og prøver å halde eit gunstig prisnivå. Tomteprisane er sett mye lågare enn sjølvkost og denne låge tomtekostnaden er sett som et tilskot til alle som ønskjer å bygge i Nord-Fron.

Tomtepris med alle avgifter varierer med storleik på tomtene, men i snitt så er kostnaden ca. kr. 240 000 pr. tomt + tilknytningsavgifter. Prisane i Skåbu er redusert meir enn ellers i kommunen.

Ved å gå inn på kartlinken nedanfor kan du klikke på tomtene og få opp adresse, gards-og bruksnummer, tomtestorleik m.m.

Kart over ledige tomter i Midtmoen bustadfelt

Reguleringsbestemmelser for Midtmoen bustadfelt (PDF, 186 kB)

Støyberegning Midtmoen bustadfelt (PDF, 999 kB)

Matrikkelbrev gnr. 248 bnr. 212 (PDF, 977 kB)

 

Søknadsskjema bustadtomt Midtmoen (PDF, 80 kB)

Rutine for tomtetildeling (PDF, 47 kB)

Kjøpekontrakt bustadtomt (PDF, 166 kB)

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike