Du er her:

Oppmåling, deling og kart

Det er kommunen som har ansvar for kartlegging (merking og måling), deling og registrering av grunneigedomar.

Deling

I Nord-Fron er det ca. 7700 eigedomar. Kommunen har ansvaret for eigedomsmålingar etter reglane i matrikkellova.
Dette gjeld oppmålingsforretninger for både nye og gamle eigedomar. Før det blir oppretta ny eigedom må dette godkjennast av kommunen. Her finn du søknadsskjema for matrikkel frå Kartverket.

 

Kart

Kommunen har ansvaret for at det er tilfredsstillande kart over dei mest sentrale delar av komunen. I dag blir alle kart utarbeidd i digital form, som regel i eit samarbeid mellom kommunen og andre offentlege og private foretak.
 

Matrikkelføring
 

Kommunen er pålagd å registrere ein god del opplysningar i matrikkelen som er knytta til den einskilde eigedom. Dette kan vere ymse data om kvar eigedom, adresse knytt til eigedomen og ein god del data på kvart einskild bygg på eigedomen.


Kontaktperson:

Oppmåling, deling og kart
Oppmåling, deling og kart
Tittel Namn Telefon E-post
Oppmålingsingeniør Gøran Rannstad 61216159/91162887 goran.egil.rannstad@nord-fron.kommune.no
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike