Du er her:

Vassmålaravlesing på sms eller nett

Det er mogeleg for abonnentar på kommunal vassforsyning med vassmålar å lese av vassmålaren sin anten via sms eller på nett. 

Nord-Fron kommune ønskjer å få mest mogeleg registrering via SMS og oppfordrar difor alle til å svare via SMS. Etter innmeldt målestand via SMS vil du få ei bekrefting tilbake.

For avlesing på nett - her er link til www.leseav.no og registrer målarstand ved hjelp av din unike kode som står på avlesningskort.

Når du les av standen, ikkje ta med raude tal eller tal bak komma.

Dei som ikkje svarar via SMS vil få avlesningskort i posten med svarfrist.  

Her finn du link til artikkel med datoar som gjeld for november og desember 2018

Vasslekkasje kan vere dyrt. Til og med ei kran som berre drypper sakte kan bruke fleire tusen liter på eitt år. WC kan lekkje mykje vatn, opptil fleire hundre tusen liter vatn på eitt år. Slike lekkasjar må du betale for. Gjer det difor til ein vane å kontrollere at det ikkje lekkjer heime hos deg. Steng alle kraner og kontroller at ingenting rører seg på vassmålaren. Er det rørsle på vassmålaren din når alle kraner er stengt: Ring ein rørlegger !

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike